(Chinhphu.vn) - Thanh tra Chính phủ ngày 20/2 đã ban hành Văn bản số 199/TB-TTCP, thông báo kết luận thanh tra Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2- Công ty Gang thép Thái Nguyên.

* Xem toàn văn nội dung Thông báo
theo thanhtra.gov.vn