(Chinhphu.vn) – Như tin đã đưa, sáng 6/12, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương ghi nhận những đóng góp, sự chủ động, tích cực trong chỉ đạo, điều hành, định hướng thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, trong năm 2018, Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, tích cực trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động thông tin đối ngoại, tập trung vào các phương thức thông tin nhanh, kịp thời, sinh động hơn nữa; tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài.

Đồng thời, thực hiện tốt quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương và Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố; phân công nhiệm vụ cụ thể hơn nữa cho các thành viên.

Duy trì và nâng cao hơn nữa năng lực và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong công tác thông tin đối ngoại; hỗ trợ tốt hơn nữa hoạt động của Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố; quán triệt đầy đủ hơn nữa trong cấp ủy, lãnh đạo các cấp về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới cho các ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng nhấn mạnh cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về thông tin đối ngoại; thực hiện tốt lộ trình xây dựng, phát triển một số báo in, báo điện tử đối ngoại quốc gia. Tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề, tập huấn chuyên sâu về công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; duy trì giao ban các cơ quan báo chí đối ngoại theo định kỳ; nâng cao uy tín, vị thế của Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại.

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo, các đại biểu phát biểu ý kiến thống nhất cao với phương hướng chung của công tác thông tin đối ngoại năm 2018 và những năm tiếp theo được Ban Chỉ đạo xác định là tiếp tục củng cố, tăng cường vai trò của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương và các Ban Chỉ đạo địa phương; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thông tin đối ngoại theo tinh thần Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020” và “Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020”.

Đồng thời, Hội nghị thống nhất với các nhiệm vụ cụ thể được đề ra cho năm 2018, trong đó trọng tâm là tăng cường sự chỉ đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác thông tin đối ngoại nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và tầng lớp nhân dân đối với vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và địa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại. Các ban, bộ, ngành chủ động, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy, các đề án, kế hoạch về thông tin đối ngoại và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản, Đề án được phê duyệt.

Tiếp tục củng cố, tăng cường cơ chế phối hợp, chỉ đạo hoạt động thông tin đối ngoại giữa các ban, bộ, ngành Trung ương; giữa các ban, sở, ngành địa phương và giữa Trung ương với địa phương. Xây dựng cơ chế phối hợp xử lý nhanh chóng, chính xác, hiệu quả các vấn đề quan trọng, nhạy cảm, đột xuất để chủ động hơn nữa trong định hướng dư luận và đấu tranh chống lại các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội.

Chủ động, tăng cường phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; phát huy vai trò quan trọng của các đại sứ quán, tổng lãnh sự quán, trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài trong việc triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại; tăng cường sự phối hợp của các địa bàn trọng điểm trong hoạt động thông tin đối ngoại ở nước ngoài.

Chú trọng công tác đổi mới, nâng cao hiệu quả, tính thuyết phục các thông tin, bài viết, hình ảnh, ấn phẩm thông tin đối ngoại, phù hợp với các đối tượng và địa bàn cụ thể; đa dạng hóa kênh phát hành, bảo đảm thông tin, tài liệu cần tuyên truyền đến được đúng đối tượng và kịp thời; tranh thủ phóng viên ở nước ngoài, các cơ quan thông tấn báo chí quốc tế có uy tín, qua đó, quảng bá hình ảnh Việt Nam; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dự báo tình hình khu vực và thế giới...

Các ban, bộ, ngành phối hợp nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách, đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, đặc biệt là các phương tiện truyền thông hiện đại phục vụ các hoạt động thông tin đối ngoại; xây dựng cơ chế chính sách hợp lý, hỗ trợ thiết thực cho lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại./.

Nguyễn Hoàng