(Chinhphu.vn)  – Chiều 12/10, UBTVQH cho ý kiến về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng HKQT Long Thành.

Tại phiên họp, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa trình bày Tờ trình số 45/TTr-CP ngày 5/10/2017 của Chính phủ về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng HKQT Long Thành (Báo cáo nghiên cứu khả thi).

Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng HKQT Long Thành là dự án được tách từ dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành, tỉnh Đồng Nai theo Nghị quyết số 38/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Đồng Nai được giao làm chủ đầu tư Dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng HKQT Long Thành. Trong thời gian qua, theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND Đồng Nai đã tổ chức xây dựng khung chính sách và cơ chế đặc thù của công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành, đồng thời, khung chính sách và cơ chế đặc thù này đã được Bộ TN&MT chủ trì tổ chức thẩm định theo quy định của pháp luật về đất đai và các quy định khác có liên quan.

Khung chính sách và cơ chế đặc thù của công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành là cơ sở để chủ đầu tư tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Dự án Cảng HKQT Long Thành là dự án quan trọng quốc gia, có quy mô thu hồi đất lớn, được quy hoạch từ năm 2005, có ảnh hưởng lớn đến đời sống, kinh tế-xã hội của cộng đồng dân cư. Vì vậy, việc sớm thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án là hết sức cần thiết để ổn định cuộc sống của người dân, đảm bảo an sinh xã hội; đảm bảo quyền và  lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành theo các Nghị quyết của Quốc hội.

Cũng tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng HKQT Long Thành.

Theo đó, đề nghị Chính phủ cần bổ sung, làm rõ thêm căn cứ pháp lý; cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; các khu tái định cư; diện tích nghĩa trang; tổng mức đầu tư, phân kỳ đầu tư và cơ chế bố trí vốn; phương án quản lý và khai thác ngắn hạn quỹ đất đã giải phóng mặt bằng nhưng chưa xây dựng hạ tầng; công tác đào tạo, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm; về đánh giá tác động môi trường; cơ chế đặc thù của dự án và một số đề nghị nhằm hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi…

Một số thành viên UBTVQH đã cho ý kiến về nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư; về các khu tái định cư; về diện tích nghĩa trang; về tổng mức đầu tư, phân kỳ đầu tư và cơ chế bố trí vốn; về công tác đào tạo, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm và một số vấn đề liên quan đến đánh giá tác động môi trường.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chia sẻ với các cơ quan triển khai Dự án về những khó khăn khi xử lý đền bù tái định cư cho các hộ dân.

Tuy nhiên, để bảo đảm chất lượng Dự án trình ra Quốc hội, UBTVQH đề nghị cần thực hiện đúng Nghị quyết 94/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội khóa XIII về chủ trương đầu tư dự án Cảng HKQT Long Thành.

Theo đó, cần thực hiện thu hồi đất một lần, không thu hồi đất theo tiến độ dự án; tách bạch rõ dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng HKQT Long Thành với Quy hoạch phát triển của tỉnh Đồng Nai.

Về cơ chế đặc thù, cần tính toán kỹ đảm bảo quy định của pháp luật; cần rành mạch trong thu-chi.

Về kinh phí, cần trình Quốc hội phương án bố trí đủ kinh phí cho việc đền bù giải phóng mặt bằng từ ngân sách Trung ương, phần còn thiếu lấy từ nguồn dự phòng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, toàn bộ kinh phí thu được từ bán đất, cho thuê đất của Dự án sẽ nộp vào ngân sách Trung ương.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ sớm hoàn thiện hồ sơ, đồng thời, giao Ủy ban Kinh tế phối hợp với Ủy ban Tài chính-Ngân sách và Ủy ban Pháp luật chủ trì thẩm tra chính thức trình Quốc hội xem xét.

Nguyễn Hoàng