(Cinet) – Bộ VH-TT-DL vừa có Công văn số 1195/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Ninh Bình về việc lập Dự án đầu tư, bảo tồn di tích đền Kiến Ốc (xã Khánh Trung – Yên Khánh – Ninh Bình).

Phúc đáp Công văn số 264/UBND-VP6 của UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị cho phép lập dự án đầu tư, bảo tồn di tích đền Kiến Ốc. Sau khi xem xét, Bộ VH-TT-DL đã đưa ra một số ý kiến như sau:

Di tích đền Kiến Ốc đã được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ VH-TT-DL) xếp hạng di tích quốc gia từ năm 1996, đây là di tích có giá trị cao về kiến trúc nghệ thuật. Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình thì hiện nay, ti tích đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Do vậy, Bộ VH-TT-DL thống nhất với chủ trương của UBND tỉnh về việc lập dự án đầu tư, bảo tồn di tích đền Kiến Ốc nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.

Về kinh phí, hiện tại thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ VH-TT-DL đã và đang đầu tư cho tỉnh Ninh Bình tu bổ nhiều di tích. Do vậy, để thực hiện dự án đầu tư, bảo tồn di tích đền Kiến Ốc, UBND tỉnh Ninh Bình cần huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án. Dự án cũng cần phải được Bộ VH-TT-DL thỏa thuận trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

L.Sơn