Trang chủ » Trả lời công dân

08:02, 18/08/2019

Hướng dẫn xử lý bùn thải phát sinh trong sản...

Công ty của bà Phạm Dung (Bình Dương) phát sinh bùn thải từ lò hơi và hệ thống xử lý nước thải. Đối với nước thải, công ty sẽ thử nghiệm theo QCVN 50/2013/BTNMT. Bà Dung hỏi, bùn thải từ lò hơi có cần thử nghiệm không, nếu có thì theo quy chuẩn nào? Nếu là chất thải nguy hại thì mã là gì? Tần suất thử nghiệm của các mẫu bùn này là bao lâu?

Xem xét, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp về thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký tên sản phẩm vào danh mục phân bón được phép sản xuất và kinh doanh trong nước, thu thuế trước bạ xe máy

09:00, 27/10/2006

(Website Chính phủ) - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thuế đề nghị xem xét, xử lý theo thẩm quyền kiến nghị của các...

Nghị định Chính phủ về công khai, minh bạch thông tin và cơ hội việc làm cho ngành Công nghệ thông tin

18:40, 25/09/2006

Hai Nghị định 90/2006/NĐ – CP và 92/2006/NĐ- CP của Chính phủ không có một từ nào nói về ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) trong hỗ trợ việc công khai minh bạch các thông tin....

Nghị định Chính phủ về công khai, minh bạch thông tin và cơ hội việc làm cho ngành Công nghệ thông tin

06:40, 25/09/2006

Hai Nghị định 90/2006/NĐ – CP và 92/2006/NĐ- CP của Chính phủ không có một từ nào nói về ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) trong hỗ trợ việc công khai minh bạch các thông tin....

Một số ý kiến về việc đăng các văn bản pháp luật trên Công báo cấp Tỉnh

18:55, 27/03/2006

Công báo cấp Tỉnh là một trong những kênh thông tin pháp lý quan trọng và duy nhất để công khai hóa, minh bạch hóa các chính sách của cơ quan nhà nước ở địa phương, phù hợp với xu...

Một số ý kiến về việc đăng các văn bản pháp luật trên Công báo cấp Tỉnh

06:55, 27/03/2006

Công báo cấp Tỉnh là một trong những kênh thông tin pháp lý quan trọng và duy nhất để công khai hóa, minh bạch hóa các chính sách của cơ quan nhà nước ở địa phương, phù hợp với xu...

Góp ý Dự thảo văn kiện tại đại hội Đảng X Về chính sách phát triển công nghiệp tới 2020

09:05, 08/03/2006

Mặc dù tăng trưởng cao trong những năm qua nhưng nền công nghiệp nước ta hiện nay chủ yếu vẫn là gia công, lắp ráp và xuất khẩu những sản phẩm thô. Trong thời gian tới Việt Nam không thể...

Góp ý Dự thảo văn kiện tại đại hội Đảng X Về chính sách phát triển công nghiệp tới 2020

09:05, 08/03/2006

Mặc dù tăng trưởng cao trong những năm qua nhưng nền công nghiệp nước ta hiện nay chủ yếu vẫn là gia công, lắp ráp và xuất khẩu những sản phẩm thô. Trong thời gian tới Việt Nam không thể...

Góp ý về quan điểm xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội

16:14, 02/03/2006

Tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X qua Website Chính phủ, bạn đọc Hồng Mỹ cho rằng cần phân tích sâu hơn về quan điểm hoạch định...

Góp ý về quan điểm xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội

16:14, 02/03/2006

Tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X qua Website Chính phủ, bạn đọc Hồng Mỹ cho rằng cần phân tích sâu hơn về quan điểm hoạch định...

Cần xác định khoa học công nghệ là ngành chủ lực

16:10, 22/02/2006

Góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Chánh Khê (Việt kiều Hoa Kỳ), cho rằng dự thảo còn khá dè dặt trong việc xác...