(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Nguyễn Quang (Bắc Giang), kỳ thi nâng ngạch lên kiểm soát viên chính thị trường theo chỉ tiêu năm 2016 được tổ chức thi vào cuối năm 2017, nhưng sau gần 1 năm Hội đồng thi mới công bố điểm thi, mà chưa công bố kết quả những người được nâng ngạch. Ông Quang hỏi, khi nào có quyết định công bố kết quả thi nâng ngạch chính thức?

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 1880/QĐ-BNV ngày 14/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch kiểm soát viên thị trường lên ngạch kiểm soát viên chính thị trường theo chỉ tiêu năm 2016, Bộ Công Thương đã có Công văn số 6910/BCT-HĐTKSVCTT ngày 28/8/2018 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công văn số 6966/BCT-TCCB ngày 29/8/2018 gửi Cục Quản lý thị trường theo chỉ tiêu năm 2016 và đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện bổ nhiệm ngạch kiểm soát viên thị trường đối với các công chức trúng tuyển theo quy định.

Chinhphu.vn