(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Thảnh (Hải Phòng) học chuyên ngành xét nghiệm đa khoa tại trường đại học Y với 5 chuyên ngành chính: Xét nghiệm Sinh hóa, Huyết học, Vi sinh, Ký sinh trùng, Giải phẫu bệnh. Ông hỏi, ông có được ký trả kết quả cho bệnh nhân làm xét nghiệm các chuyên ngành nêu trên không?

Hiện nay cơ quan BHXH TP. Hải Phòng yêu cầu người ký trả kết quả xét nghiệm phải có chứng chỉ định hướng theo các chuyên ngành đã học trong bậc đại học chính quy 4 năm mới được ký trả kết quả xét nghiệm là đúng hay sai?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm đ và i, Khoản 5, Điều 23 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh thì đối tượng là kỹ thuật viên xét nghiệm có trình độ đại học được đọc và ký kết quả xét nghiệm khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Có chứng chỉ hành nghề;

- Có quyết định phân công nhiệm vụ của thủ trưởng cơ sở khám, chữa bệnh nơi đang công tác.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Xét nghiệm , kỹ thuật viên , BHXH