(Chinhphu.vn) – Nhà thầu tham dự gói thầu hỗn hợp phải độc lập về pháp lý, tài chính với nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho gói thầu đó, trừ trường hợp các nội dung công việc này là một phần của gói thầu hỗn hợp.

Bà Khúc Thị Phương Giang (Điện Biên) hỏi: Công ty A trước kia làm nhà thầu phụ của nhà thầu thực hiện gói thầu thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) của dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện X. Vậy công ty A liên danh với công ty B tham dự gói thầu hỗn hợp của dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện X thì có vi phạm về bảo đảm cạnh tranh không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhà thầu tham dự thầu gói thầu hỗn hợp phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho gói thầu đó, trừ trường hợp các nội dung công việc này là một phần của gói thầu hỗn hợp.

Đối với vấn đề của bà Giang, nhà thầu tham dự thầu gói thầu hỗn hợp phải đáp ứng yêu cầu về bảo đảm cạnh tranh theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

 

 

Từ khóa: Dự thầu , gói thầu , nhà thầu