(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Tựu công tác theo hợp đồng trong định biên tại UBND xã Phước Dinh (xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển) thuộc huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận từ tháng 9/2011. Tháng 5/2012, ông trúng tuyển kỳ thi công chức cấp xã, công tác tại UBND xã Phước Dinh đến nay.

Ông Tựu được hưởng các chế độ theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP. Tuy nhiên, vừa qua kế toán xã cho biết, ông không được hưởng trợ cấp lần đầu theo Điều 6 Nghị định 116/2010/NĐ-CP vì có hộ khẩu thường trú tại xã Phước Dinh.

Ông Tựu hỏi, người có hộ khẩu tại địa phương thì không được trợ cấp lần đầu có đúng không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định, đối tượng hưởng trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng là cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam.

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 1813/BNV-TL ngày 10/5/2012 thì, cán bộ, công chức, viên chức (không phân biệt người địa phương hay người nơi khác) đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn từ ngày 1/3/2011 (ngày Nghị định số 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) thuộc đối tượng áp dụng trợ cấp lần đầu quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp ông Nguyễn Văn Tựu là người địa phương, thường trú tại xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển. Tháng 5/2012, ông Tựu được tuyển dụng, bổ nhiệm công chức cấp xã, công tác tại địa phương nơi thường trú là xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, đủ điều kiện hưởng trợ cấp lần đầu quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

          Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: Trợ cấp lần đầu , xã ĐBKK , hộ khẩu , cán bộ