(Chinhphu.vn) – Hiện đơn vị bà Phạm Đào Khánh Linh (Hà Nội) đã phê duyệt một gói thầu cung cấp nhiều vé máy bay cho cán bộ đi công tác. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quyết định lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, phát sinh việc do đặt sát giờ nên một số vé không mua được theo như kế hoạch và hợp đồng trước đó, đơn vị bà chuyển sang đi xe khách. Di chuyển bằng xe khách đơn vị bà không tiến hành đấu thầu, nếu phát sinh sẽ thanh toán dựa trên cuống vé hợp lý.

Bà Linh hỏi, trường hợp này để được thanh toán đầy đủ chi phí đi lại thì bà có cần xin điều chỉnh kế hoạch và số tiền trong quyết định lựa chọn nhà thầu cho gói vé máy bay hay không (vì đây là trường hợp phát sinh khi thực hiện hợp đồng)?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để làm cơ sở cho chủ đầu tư, bên mời thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu. Theo đó, trường hợp thay đổi nội dung trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt thì chủ đầu tư, bên mời thầu phải báo cáo người có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Ngoài ra, theo quy trình mua vé máy bay trong Dự thảo Quyết định về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đang trình Thủ tướng Chính phủ thì không phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Chinhphu.vn