(Chinhphu.vn) – Công ty của ông Trần Trường Giang (Lào Cai) kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng. Nhà hàng của công ty ông có phục vụ đồ ăn, đồ uống bao gồm cả rượu và bia.

Công ty của ông Giang không phải là đại lý phân phối rượu bia nào của công ty, các mặt hàng rượu công ty ông Giang chỉ đến mua tại các cơ sở như siêu thị, cửa hàng để phục vụ đa dạng đồ uống, không có hợp đồng mua bán số lượng lớn hay định kỳ với các nhà phân phối lớn.

Ông Giang hỏi, công ty của ông có phải đăng ký bán lẻ rượu không khi rượu chỉ bán kèm đồ ăn để phục vụ khách? Trường hợp phải đăng ký ông sẽ đăng ký với cơ quan nào, căn cứ của hồ sơ là văn bản nào?

Sở Công Thương tỉnh Lào Cai trả lời vấn đề này như sau:

Trước thời điểm Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu có hiệu lực, hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP thì trường hợp của ông Trần Trường Giang không thuộc đối tượng phải cấp Giấp phép kinh doanh bán lẻ rượu, tuy nhiên đến ngày 1/11/2017 hai văn bản trên đã hết hiệu lực thi hành.

Kể từ ngày 1/11/2017, Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu đã có hiệu lực, tại Khoản 1, Điều 1 của Nghị định này quy định về hoạt động kinh doanh rượu, bao gồm: Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu; hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ và tại Điều 2 của Nghị định này áp dụng đối với thương nhân kinh doanh rượu và các tổ chức,cá nhân có liên quan đến kinh doanh rượu.

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 1 và Điều 2 của Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu, trường hợp công ty của ông Giang đang hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ là đối tượng phải thực hiện cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

Để bảo đảm hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ của công ty được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đề nghị ông liên hệ trực tiếp với Phòng Kinh tế thành phố Lào Cai để được hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ hoặc ông có thể nghiên cứu, tìm hiểu về các quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu để hiểu rõ hơn.

(Theo laocai.gov.vn)

Từ khóa: Kinh doanh rượu , bán lẻ rượu