(Chinhphu.vn) - Theo quy định tại Khoản 4, Điều 11, Nghị định số 06/2010/NĐ-CP, ở đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Huyện ủy chỉ có người đứng đầu đơn vị là công chức.

Ông Võ Ngọc Lễ (Quảng Nam, email: leknkl@...) có thời gian 7 năm (từ 1998 đến 2005) làm việc tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, sau đó được luân chuyển về giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện 5 năm (2005 - 2010).

Từ năm 2010 đến 2015, ông Lễ giữ chức vụ Trưởng Trạm Khuyến công, khuyến nông huyện. Năm 2015 đến tháng 3/2016, ông giữ chức Phó trưởng Phòng Nông nghiệp huyện. Ngày 1/4/2016, ông Lễ được điều về lại công tác tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, giữ chức vụ Phó Giám đốc.

Ông Lễ đã học Đại học Kinh tế Nông nghiệp, có bằng Cao cấp chính trị, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Ông Lễ hỏi, hiện nay ông được xác định là công chức hay viên chức? Hàng tháng ông vẫn phải đóng bảo hiểm thất nghiệp đúng không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời ông Võ Ngọc Lễ như sau:

Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động thuộc Tổng cục, Cục và tương đương trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; tỉnh ủy, thành ủy; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh ủy; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Theo ông Võ Ngọc Lễ phản ánh, nhận thấy ông Lễ đã có quá trình công tác với các vị trí việc làm khác nhau, khi là viên chức ở đơn vị sự nghiệp thuộc Huyện ủy (Trung tâm Bồi dưỡng chính trị); khi là công chức trong cơ quan của tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện (Phó chủ tịch Hội Nông dân), công chức trong cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phó phòng Nông nghiệp), công chức đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện (Trưởng Trạm Khuyến công, khuyến nông).

Ngày 1/4/2016, từ vị trí công chức Phòng Nông nghiệp huyện, ông Lễ được điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Huyện ủy.

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 11, Nghị định số 06/2010/NĐ-CP, ở đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Huyện ủy chỉ có người đứng đầu đơn vị là công chức. Do đó, cấp phó của người đứng đầu Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện không được quy định là công chức.

Ông Lễ thuộc trường hợp công chức được điều động về làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 58 Luật Viên chức và Khoản 4 Điều 42 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ Điều 2 Luật Viên chức và Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì viên chức là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp, do đó khi được điều động làm viên chức ở Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, ông Lễ phải tham gia, đóng bảo hiểm thất nghiệp là đúng quy định.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: viên chức , công chức , đơn vị sự nghiệp. huyện uỷ