(Chinhphu.vn) - Bà Lê Thị Mộng Hiềng có hộ khẩu tại xã đặc biệt khó khăn Yang Nam, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Tháng 2/2014, bà được tuyển dụng chính thức, làm việc tại bộ phận Lao động-Thương binh và Xã hội tại UBND xã, hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP, không được hưởng trợ cấp lần đầu.

Theo trả lời của cơ quan chức năng tại địa phương, chế độ trợ cấp lần đầu chỉ áp dụng cho các đối tượng ở nơi khác chuyển đến công tác, không áp dụng cho đối tượng có hộ khẩu thường trú tại địa bàn. Bà Hiềng hỏi, trường hợp của bà có được hưởng chế độ trợ cấp lần đầu theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP không và căn cứ theo công văn hướng dẫn nào?

Về vấn đề này, UBND tỉnh Gia Lai trả lời như sau:

Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định, đối tượng hưởng trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng đối là cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam.

Theo đó, trường hợp bà Lê Thị Mộng Hiềng không phải là người từ nơi khác chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn nên không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: trợ cấp lần đầu , đặc biệt khó khăn , hộ khẩu