(Chinhphu.vn) - Ông Đinh Quang Khánh, giáo viên Trường Tiểu học Suối Tọ (tỉnh Sơn La) đề nghị giải đáp về việc hưởng phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Tiểu học Suối Tọ đóng trên địa bàn xã Suối Tọ, là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La nên các giáo viên công tác tại trường thuộc đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi tại Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tuy nhiên, theo phản ánh của ông Khánh, hiện nay giáo viên của trường chỉ được hưởng phụ cấp lâu năm theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, chưa được hưởng phụ cấp ưu đãi theo Văn bản nêu trên. Ông Khánh đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, các giáo viên công tác tại trường Tiểu học Suối Tọ có được hưởng phụ cấp ưu đãi theo quy định tại Văn bản này không?

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La trả lời ông Khánh như sau:

Ngày 24/9/1994, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên đã ban hành Quyết định số 08/QĐ về việc điều động giáo sinh mới ra trường. Theo Quyết định này, ông Khánh được phân công đến nhận công tác tại Trường Tiểu học Suối Tọ.

Ông Khánh đã được hưởng 70% phụ cấp ưu đãi theo quy định tại Điều 7 của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; hưởng đủ 5 năm phụ cấp thu hút theo quy định tại khoản 2, Điều 8 Nghị định số 61/2006/NĐ-CP.

Hiện nay, ông Khánh vẫn đang tiếp tục được hưởng 70% phụ cấp ưu đãi theo quy định tại Điều 7 của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP (được hợp nhất tại Điều 7 của Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo); hưởng mức 1,0 phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Do không phải là đối tượng điều động, luân chuyển nên ông Khánh không tiếp tục được hưởng 70% phụ cấp thu hút theo quy định tại khoản 3, Điều 8 của Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (được hợp nhất tại khoản 3, Điều 8 của Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-BGDĐT).

Chinhphu.vn

Từ khóa: đặc biệt khó khăn , phụ cấp ưu đãi , phụ cấp thu hút , phụ cấp lâu năm