(Chinhphu.vn) - Tháng 1 này, đặc biệt là 10 ngày đầu tháng, tiếp tục có nguy cơ cao xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta, tập trung từ Nam Trung Bộ trở vào.

Ảnh minh họa
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong tháng 1, không khí lạnh ở phía bắc sẽ tiếp tục gia tăng hoạt động, cả về cường độ lẫn tần suất, nhiều khả năng xuất hiện các đợt rét đậm kéo dài, tập trung vào thời kỳ giữa và cuối tháng.

Cùng với không khí lạnh, rãnh áp thấp xích đạo vẫn còn có xu hướng duy trì hoạt động mạnh và ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực giữa và nam Biển Đông, do vậy tiếp tục có nguy cơ cao xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta, tập trung từ Nam Trung Bộ trở vào Nam Bộ, đặc biệt là 10 ngày đầu tháng.

Mưa trái mùa nhiều khả năng xuất hiện ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

Ngoài ra, trên các vùng biển tiếp tục nguy cơ xảy ra gió mạnh, nước dâng do hoạt động của không khí lạnh mạnh ở bắc và giữa Biển Đông và hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới ở phía nam Biển Đông.

Về nền nhiệt độ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, thời kỳ 10 ngày đầu tháng và 11 ngày cuối tháng, nền nhiệt độ trên toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ. Trong khi đó 10 ngày giữa tháng, nhiệt độ trung bình phổ biến thấp hơn TBNN.  

Về lượng mưa: 10 ngày đầu tháng lượng mưa trên toàn quốc có xu hướng cao hơn TBNN cùng thời kỳ. 10 ngày giữa tháng tại các tỉnh từ Nam Trung Bộ trở vào phía nam lượng mưa có xu hướng cao hơn so với TBNN, các khu vực khác phổ biến thấp hơn so với TBNN. Những ngày còn lại của tháng 1, các tỉnh từ Nam Trung Bộ trở vào phía nam lượng mưa tiếp tục có xu hướng cao hơn so với TBNN.

Tổng lượng mưa tại khu vực vùng núi phía tây Bắc Bộ phổ biến cao hơn so với TBNN, với tổng lượng mưa phổ biến từ 30-50 mm. Các khu vực khác tại Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Trong khi đó, lượng mưa khu vực Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến mức xấp xỉ TBNN, khu vực từ Nam Trung Bộ phổ biến cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ, với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-70 mm.

Tây Nguyên và Nam Bộ, tổng lượng mưa tháng phổ biến cao hơn so với TBNN, với tổng lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm.

CM

Bùi Thu Hương