(Chinhphu.vn) - Tổng cục Thủy sản và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác về viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông.

Ông Nguyễn Ngọc Oai- Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản và ông Phạm Đức Long, Tổng giám đốc  Tập đoàn VNPT ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Theo đó, Tập đoàn VNPT sẽ hợp tác với Tổng cục Thủy sản triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông vào quản lý nguồn lợi thủy sản, tàu cá, môi trường nuôi, nuôi trồng thủy sản.

VNPT sẽ tư vấn xây dựng, lựa chọn công nghệ thông tin, viễn thông, viễn thám trong quản lý cho Tổng cục Thủy sản. Đồng thời, hai bên sẽ trao đổi thông tin, triển khai các chương trình, dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông, viễn thám trong quản lý, điều hành, phục vụ khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động sản xuất trên biển...

VNPT sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực hiện một số chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông, viên thám tại Tổng cục Thủy sản như tư vấn xây dựng, triển khai hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Tổng cục Thủy sản, các đơn vị trực thuộc; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống mạng, hạ tầng mạng, viễn thông, viễn thám; ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin, viễn thông, viễn thám để quản lý, điều hành nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản, bảo vệ nguồn lợi và hệ sinh thái biển, chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Với thỏa thuận hợp tác này, VNPT và Tổng cục Thủy sản sẽ phối hợp triển khai Hệ thống thông tin liên lạc trên biển cho ngư dân sử dụng dịch vụ thông tin di động vệ tinh Vinaphone-S; triển khai chương trình kết nối thông tin giữa Hệ thống quản lý tàu thuyền và Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá VNFISHBASE.

Tập đoàn VNPT sẽ cung cấp cho Tổng cục Thủy sản các sản phẩm dịch vụ, giải pháp viễn thông và công nghệ thông tin với các điều kiện cạnh tranh, tuân thủ các quy định pháp luật và phù hợp với năng lực, đồng thời hỗ trợ đào tạo cho cán bộ các đơn vị thuộc Tổng cục Thủy sản nâng cao trình độ, hiểu biết về công nghệ thông tin, viễn thông, viễn thám trong quản lý thủy sản.

Hiền Minh