(Chinhphu.vn) - Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng số lượng tờ khai xuất nhập khẩu (XNK) đạt 5,78 triệu tờ, tăng 7,8%. Trong đó đáng lưu ý là số lượng tờ khai XK đạt 2,85 triệu tờ, tăng 10,8% và số lượng tờ khai NK là 2,93 triệu tờ, tăng 4,9% so với cùng kỳ 2017. 

Số lượng doanh nghiệp tham gia XNK trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt khoảng 69,6 nghìn doanh nghiệp, tăng khoảng 7,1% so với cùng kỳ 2017. Trong 6 tháng đầu năm 2018, ước tính cả nước có 515 nghìn lượt phương tiện xuất nhập cảnh (trong đó số lượt phương tiện xuất cảnh đạt 258 nghìn lượt và nhập cảnh là 257 nghìn lượt).

Tổng cục Hải quan đã thực hiện đánh giá rủi ro phục vụ phân luồng quyết định kiểm tra đối với 5.709.789 tờ khai XNK, trong đó: luồng xanh 3.387.971 tờ khai (59,47%); luồng vàng 2.031.612 tờ khai (35,58%); luồng đỏ 290.206 tờ khai (5,08%). Kết quả phát hiện vi phạm trên toàn quốc: Số hồ sơ vi phạm được lập là 9.465 tờ khai; số tờ khai vi phạm phát hiện là 10.541tờ khai; số lượng tổ chức, cá nhân vi phạm là 9.122 tờ khai.

Cũng theo số liệu sơ bộ, đến ngày 2/7/2018, tổng trị giá XNK hàng hóa đạt 224,49 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ 2017 (trong đó tổng trị giá XK đạt 114,10 tỷ USD, tăng 16,2% và tổng trị giá NK đạt 110,38 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ 2017). Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018 xuất siêu 3,72 tỷ USD. 

Có thể thấy, tốc độ tăng XK, NK trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt mức tăng trưởng khá, cụ thể: XK tăng các nhóm hàng: máy vi tính, sản phẩm điện tử, điện thoại và linh kiện (tăng 4,94 tỷ USD); máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 1,89 tỷ USD; hàng dệt may tăng 1,86 tỷ USD; NK tăng ở  các nhóm hàng: máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 2,52 tỷ USD; xăng dầu tăng 1,31 tỷ USD; vải tăng 776 triệu USD; chất dẻo nguyên liệu tăng 662 triệu USD… 

Trong đó, một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố có kim ngạch hàng hóa XNK tăng cao so với cùng kỳ 2017 như: Hải Phòng 21,5%; Đồng Nai 11,1%; Tp. Hồ Chí Minh 10,8%; Bình Dương 10,1%; Bắc Ninh 8,6%…

HT