(Chinhphu.vn) – Làm việc tại Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ nhận định cải cách hành chính là việc làm rất khó, “đụng chạm” đến nhiều cá nhân, tổ chức.

Toàn cảnh buổi làm việc Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ làm việc với Bộ Công Thương.
Ảnh: VGP/Phan Trang.

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ Công Thương vào sáng nay (12/7).

Chỉ số PAR INDEX xếp thứ 5/19

Báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 của Bộ Công Thương, Chánh Văn phòng Bộ Công Thương Trần Hữu Linh cho biết, Bộ Công Thương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về CCHC với trọng tâm là cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành công thương, hướng đến hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được giao.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ban hành quyết định kiện toàn đầu mối về cải CCHC của Bộ (gồm thủ trưởng và 1 chuyên viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị thuộc Bộ).

Cùng đó, bộ phận tham mưu, giúp việc về CCHC ở các cấp của Bộ Công Thương đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đội ngũ này được bố trí các cán bộ có năng lực và phẩm chất, năng động, sáng tạo, tâm huyết. Kết quả cải CCHC là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân người đứng đầu, cũng như các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng sử dụng trên 10 đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị hoạt động công chức, công vụ; kịp thời điều chỉnh quy định hành chính bất hợp lý; tiếp thu các sáng kiến cải cách từ người dân, nâng cao chất lượng xây dựng thể chế.

Mặt khác, Bộ Công Thương đã hoàn thành việc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 13 văn bản và ký ban hành theo thẩm quyền 35 Thông tư, hoàn thành 100% văn bản phải xây dựng năm 2017.

Riêng năm 2018, số văn bản Bộ Công Thương phải trình và ban hành theo thẩm quyền là 49 văn bản. Đến nay, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ 4 Nghị định (trong đó 2 Nghị định đã được Chính phủ ký ban hành) và ban hành được 15 Thông tư. Các văn bản còn lại đã và đang được Bộ Công Thương triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ.

Bộ Công Thương cũng đã rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017 – 2018; theo đó, tổng số điều kiện đầu tư, kinh doanh được bãi bỏ là 675/1.216 điều kiện của 27 ngành, nghề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (chiếm tỷ lệ 55,5%).

Năm 2017, Bộ đã cắt giảm và đơn giản hóa 183 thủ tục hành chính (trong đó cắt giảm 49 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 134 thủ tục hành chính). Năm 2018, Bộ Công Thương có phương án bãi bỏ, đơn giản hóa 54 thủ tục hành chính thuộc 10 lĩnh vực được quy định tại 19 văn bản quy phạm pháp luật (10 Thông tư, 1 Thông tư liên tịch, 1 Quyết định Thủ tướng và 7 Nghị định).

Đến thời điểm này, Bộ đã thực hiện đơn giản hóa, bãi bỏ được 14 thủ tục hành chính, các thủ tục hành chính còn lại đã và đang được thực hiện đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tổng số thủ tục hành chính Bộ Công Thương đang quản lý là 457 thủ tục hành chính. Tất cả các thủ tục hành chính này đều được công bố và cập nhật công khai đầy đủ, đúng hạn trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và tại trụ sở trực tiếp tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính liên quan.

Hiện, Bộ Công Thương có 35 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 118 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đều được tích hợp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Đáng chú ý, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của Bộ Công Thương cũng tăng một cách ngoạn mục từ xếp hạng 12/19 năm 2016 đã tăng lên hạng 5/19 vào năm 2017. Đây được coi là bước chuyển biến đáng ghi nhận của Bộ Công Thương trong công tác CCHC.

4 tồn tại Bộ Công Thương cần khắc phục

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác CCHC của Bộ Công Thương thời gian vừa qua, tuy nhiên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, nhận định rằng, đây là việc làm rất khó, “đụng chạm” đến nhiều cá nhân, tổ chức.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cũng thẳng thắn chỉ ra 4 nội dung tồn tại mà Bộ Công Thương cần phải khắc phục.

Đó là, một số nhiệm vụ triển khai còn chậm, không ít đơn vị chưa nhận thức tầm quan trọng của CCHC; nhiều văn bản quy phạm pháp luật chưa hoàn thành; công bố thủ tục hành chính còn chậm; chưa có phương án rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngành cũng như tiến độ chất lượng yêu cầu đối với FTA.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cũng nhất trí với đề xuất của Bộ Công Thương trong việc kiến nghị Chính phủ đẩy nhanh tiến độ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho Nghị định số 123/NĐ-CP về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 24/NĐ-CP và Nghị định số 37/NĐ-CP về tổ chức của cơ quan chuyên môn ở địa phương; Nghị định số 45/NĐ-CP về quản lý Hội, Hiệp hội.

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường.

Bên cạnh việc tăng số lượng dịch vụ công trực tuyến tại các Bộ, ngành, Bộ Công Thương cũng kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Chính phủ cần đẩy mạnh tuyên truyền và có giải pháp, chính sách khuyến khích doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ) tích cực tham gia, đảm bảo hiệu quả cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của các Bộ, ngành liên quan.

Đặc biệt, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, Bộ Công Thương cũng kiến nghị Văn phòng Chính phủ tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo kết nối phối hợp xử lý công việc, chia sẻ, dùng chung giữ liệu tiến tới Chính phủ điện tử.

Cùng với đó, tập trung nguồn lực để sớm đưa Cổng dịch vụ công quốc gia vào vận hành để tích hợp, thống nhất toàn bộ các dịch vụ công của quốc gia trên một cổng duy nhất.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho rằng, CCHC phải bắt nguồn từ tư duy quản lý, cơ quan Nhà nước tạo ra môi trường để người dân và doanh nghiệp thoải mái kinh doanh và chỉ xử lý người vi phạm, đó là hậu kiểm. Có như vậy công tác CCHC mới đi vào thực tiễn và Bộ Công Thương cũng đang hướng đến mục tiêu này.

Phan Trang