Chiều nay (27/10), Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai tiếp tục làm việc với nhiều nội dung quan trọng. Đại hội đã bầu BCH với 55 đồng chí.

Buổi chiều sau khi nghe nghe các ý kiến

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị Ban chấp hành Đảng bộ khóa 13 trình Đại hội khóa 14. Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XIV, trên tinh thần dân chủ, đổi mới, theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương. Kết quả, 55 đồng chí trong tổng số 64 đồng chí trong danh sách bầu cử đã trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Đại hội đã lấy phiếu tín nhiệm Bí thư Tỉnh ủy để báo cáo tại phiên họp Ban Chấp hành khóa XIV lần thứ nhất.

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XIV

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1

Nguyễn Hữu Vạn

28/6/1956

Kinh

Bí thư Tỉnh ủy

2

Sùng Chúng

10/10/1954

Mông

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

3

Nguyễn Văn Vịnh

21/09/1960

Tày

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

4

Tô Quang Thu

15/12/1959

Kinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy, phụ trách công tác xây dựng TCCS đảng

5

Nguyễn Văn Hòa

17/07/1955

Kinh

UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

6

Phạm Văn Cường

10/01/1957

Kinh

UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

7

Cao Đức Hải

28/10/1957

Kinh

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

8

Hoàng Thị Cháng

05/05/1959

Mông

UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

9

Doãn Văn Hưởng

28/12/1956

Kinh

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

10

Tạ Đình Bảng

07/04/1957

Kinh

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

11

Huỳnh Ngọc Hà

30/10/1958

Kinh

UVBTV, Chủ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh

12

Hoàng Ngọc Thành

31/08/1957

Kinh

Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh

13

Ma Quang Trung

10/10/1958

Kinh

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở?NN&PTNT

14

Nguyễn Hữu Thể

06/02/1959

Mường

Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Lào Cai

15

Hầu A Lềnh

22/06/1973

Mông

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sa Pa

16

Nguyễn Thanh Dương

01/05/1959

Kinh

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

17

Hà Thị Nga

20/02/1969

Thái

Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn

18

Giàng Thị Bình

27/01/1965

Mông

Tỉnh ủy viên, Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

19

Đỗ Trường Sơn

06/04/1965

Kinh

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

20

Tăng Ngọc Phòng

15/11/1960

Nùng

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

21

Phạm Xuân

01/01/1956

Kinh

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

22

Vũ Năng Đại

23/12/1956

Kinh

Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

23

Phạm Văn Liên

20/10/1957

Kinh

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

24

Ngô Văn Hinh

04/03/1961

Kinh

Phó Tổng biên tập Báo Lào Cai

25

Si Xuân Kìn

18/01/1955

Giáy

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh

26

Lê Thị Thu Hà

04/05/1963

Kinh

Phó Chủ tịch Hội LH Phụ nữ tỉnh

27

Giàng Thị Dung

17/12/1975

Mông

Phó Bí thư Tỉnh đoàn

28

Đinh Văn Toản

05/01/1960

Kinh

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

29

Tạ Thị Thu Huyền

11/11/1960

Tày

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

30

Dương HùngYên

10/10/1967

Kinh

Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh

31

Đặng Xuân Phong

18/07/1972

Kinh

Giám đốc Sở KH&ĐT

32

Nông Văn Hưng

05/02/1958

Tày

Tỉnh ủy viên, Giám đốc?Sở Tài chính

33

Lê Ngọc Hưng

30/04/1960

Kinh

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương

34

Nguyễn Trọng Hài

02/07/1967

Kinh

Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải

35

Bùi Đức Hạnh

03/11/1960

Kinh

Chỉ huy trưởng BĐBP Lào Cai

36

Nguyễn Thị Lan

03/11/1959

Kinh

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

37

Lý Văn Hải

25/06/1968

Dao

Trưởng Ban Dân tộc

38

Mai Đình Định

12/09/1961

Kinh

Phó Giám đốc Sở TN&MT

39

Nguyễn Quốc Trị

01/09/1967

Kinh

Giám đốc Sở KH&CN

40

Tô Trọng Tôn

10/05/1956

Kinh

Giám đốc Sở TT-TT

41

Đỗ Trường Giang

16/09/1962

Kinh

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Lào Cai

42

Vũ Xuân Cường

22/08/1966

Kinh

Phó Giám đốc Sở Nội vụ

43

Trần Hữu Sơn

08/10/1956

Kinh

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT-DL

44

Đinh Thị Hưng

23/01/1969

Thái

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LH Phụ nữ tỉnh

45

Nguyễn Anh Ninh

11/11/1961

Kinh

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT,

Hiệu trưởng Trường CĐ SP Lào Cai

46

Nông Tiến Cương

27/07/1959

Tày

Phó Giám đốc Sở Y tế

47

Nguyễn Văn Thực

01/06/1958

Kinh

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

48

Phạm Ngọc Lương

01/12/1955

Kinh

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghệp

49

Đặng Phi Vân

08/04/1960

Kinh

Bí thư Huyện ủy Bảo Thắng

50

Hoàng Thế Hùng

20/01/1961

Kinh

Bí thư Huyện ủy Văn Bàn

51

Giàng Mạnh Nhà

13/02/1963

Mông

Bí thư Huyện ủy Mường Khương

52

Bùi Hữu Lợi

22/12/1956

Kinh

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát

53

Đỗ Đức Thịnh

29/12/1956

Kinh

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bảo Yên

54

Lưu Đức Trưởng

16/08/1956

Kinh

Bí thư Huyện ủy Si Ma Cai

55

Lý Seo Dìn Dìndfnfbdsbffbfdfb

03/02/1963

Mông

Bí thư Huyện ủy Bắc Hà

Cổng thông tin điện tử sẽ tiếp tục thông tin tiến trình Đại hội tới bạn đọc