(Chinhphu.vn) - Sau 10 năm hoạt động, trang tin điện tử Ban Quản lý (BQL) Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đăng tải trên 7.600 tin bài, 37 video clip và 177 bộ phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng
Chiều 22/5, BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm hoạt động trang tin điện tử.

Thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/4/2007 về ứng dụng công nghệ trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, trong đó có các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm xây dựng trang tin điện tử của cơ quan mình trên mạng interenet… ngày 9/5/2007, BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ra quyết định thành lập trang tin điện tử. Ngày 18/5/2007, trang tin điện tử của BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ http://www.bqllang.gov.vnhttp://www.hcmm.gov.vn.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Trưởng BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Biên tập trang tin cho biết, qua 10 năm hoạt động, tính đến tháng 5/2017, trang tin điện tử BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có gần 30 triệu lượt truy cập, khai thác thông tin, cập nhật tư liệu, hình ảnh, các hoạt động tại Lăng Bác, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Khu Di tích K9; nghiên cứu, tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp, cũng như học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phản ánh các hoạt động thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đơn vị, gương người tốt, việc tốt của các cơ quan, đơn vị trong BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, các văn bản của BQL Lăng.

Đây là yếu tố khẳng định tầm quan trọng của trang tin trong việc tuyên truyền, giáo dục nhằm phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình Lăng trong giai đoạn mới.

Ban Biên tập trang tin đã chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phân công phụ trách đôn đốc, kiểm duyệt, chịu trách nhiệm nội dung cho các thành viên trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ đã được phân công tại cơ quan, đơn vị.

Tính đến tháng 5/2017, trang tin điện tử đã đăng tải trên 7.600 tin bài, 37 video clip và 177 bộ phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công tác quản trị bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống trang tin luôn được xác định là yếu tố quan trọng hàng đầu. BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm chỉ đạo bảo đảm cho trang tin hoạt động ổn định, an ninh, an toàn và thông suốt. Triển khai thực hiện nâng cấp hằng năm nhằm nâng cao khả năng tương thích, tăng cường tính bảo mật của hệ thống, đồng thời tăng cường khả năng truyền tải thông tin, bảo mật hệ thống và củng cố các chức năng quản trị phù hợp với xu thế phát triển của công nghệ thông tin.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương cho biết, trang tin sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục nâng cao năng lực, trách nhiệm của các thành viên trong Ban Biên tập theo nhiệm vụ được phân công. Tăng cường tính chủ động trong việc tham mưu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, lãnh đạo BQL Lăng trong công tác quản lý, điều hành, đổi mới hoạt động trang tin bảo đảm an toàn, hiệu quả, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tập trung phản ánh toàn diện, kịp thời hoạt động của các cơ quan, đơn vị; phản ánh nhiệm vụ trọng tâm, những hoạt động nổi bật của BQL Lăng, Cụm Di tích lịch sử-văn hóa Ba Đình. Tập trung thực hiện tin, bài, tư liệu ảnh, video clip tuyên truyền.

Bổ sung các nội dung thông tin chuyên đề nhằm cung cấp thông tin mang tính hệ thống giúp người đọc dễ tìm hiểu, khai thác thông tin. Đổi mới hình thức, cách tiếp cận đối với các tin, bài viết, bài sưu tầm; nâng cao tính phong phú, hấp dẫn và hiệu quả trong công tác tuyên truyền; tiếp tục bổ sung và hoàn thiện trang media trực tuyến, kho tư liệu ảnh tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát triển đội ngũ cộng tác viên chuyên nghiệp, tăng cường mở rộng liên kết và phối hợp với với các cơ quan, đơn vị trong Cụm Di tích lịch sử-văn hóa Ba Đình và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước đẩy mạnh tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp của Bác và hoạt động của đơn vị.

Tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ viết tin, bài, phỏng vấn, chụp ảnh, quay video cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên; nâng cao trình độ của các thành viên Ban Biên tập trong công tác quản trị hệ thống, biên tập, nhất là công tác tham mưu để đảm bảo trang tin hoạt động ngày càng hiệu quả.

Nguyễn Hoàng