(Chinhphu.vn) - Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ siết chặt công tác tổ chức đối với Hội Chọi trâu xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

 
 Ảnh minh họa - Internet

Cục Văn hóa cơ sở tiếp tục đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tiến hành kiểm tra, rà soát công tác tổ chức hội chọi trâu xã Phù Ninh đảm bảo đúng theo hồ sơ đã được phục dựng và cấp phép, bao gồm các nội dung: Nghi lễ truyền thống, quy mô tổ chức, số lượng trâu chọi. Các hoạt động của hội chọi trâu phải do Ban tổ chức trực tiếp chỉ đạo, tổ chức và thực hiện theo quy định tại Điều lệ (quy chế) tổ chức hội chọi trâu. Đồng thời, không giao cho các doanh nghiệp, cá nhân tổ chức chọi trâu.

Đặc biệt, Cục Văn hóa cơ sở yêu cầu Ban tổ chức hội không bán vé, thu tiền tham dự lễ hội. Trong trường hợp có hiện tượng nêu trên phải kịp thời xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định số 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Trường hợp công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội không thực hiện đúng theo những nội dung nêu trên, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ yêu cầu tạm dừng việc tổ chức Hội chọi trâu xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh năm 2018 theo thẩm quyền.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ kịp thời triển khai thực hiện và báo cáo kết quả công tác kiểm tra, rà soát và tổ chức hội chọi trâu xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh gửi về Cục Văn hóa cơ sở trước ngày 27/2/2018 để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trước đó, tại công văn số 87/VHCS-QLHĐLH ngày 13/2, Cục Văn hóa cơ sở đã chỉ  đạo: Hội chọi trâu xã Phù Ninh bên cạnh việc đảm bảo thực hành đúng nghi lễ truyền thống, quy mô tổ chức cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục, định hướng con người hình thành các hành vi, thái độ nhận thức cao đẹp; loại bỏ xu hướng chạy theo lợi ích vật chất, lòng tham và lợi ích cá nhân. Ban tổ chức lễ hội phải có phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho người tham gia hội; có hàng rào kiên cố ở khu vực chọi trâu và các phương tiện chuyên dụng để phòng ngừa, xử lý những tình huống phát sinh trong tổ chức lễ hội. Đồng thời, kiểm soát, ngăn chặn và có biện pháp xử lý kịp thời các hiện tượng cá cược xảy ra trong ở lễ hội; quy định chặt chẽ trách nhiệm đối với Ban tổ chức, chủ trâu, người tham gia hội; không bán vé thu tiền vào khu vực lễ hội; không giết trâu bán thịt…

Phong Đô