(Chinhphu.vn) - Chính sách BHXH tự nguyện đã tạo điều kiện cho người dân có cuộc sống ổn định khi hết tuổi lao động. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số người dân là vẫn khó có khả năng tiếp cận bởi mức đóng còn cao, thủ tục chưa thuận tiện, trong khi đó mức hưởng lại thấp hơn nhiều so với BHXH bắt buộc...

Trả lời vấn đề này, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Người tham gia có thể lựa chọn và thay đổi các mức đóng

Về mức đóng và mức hưởng BHXH tự nguyện, theo quy định của Luật BHXH, BHXH tự nguyện có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2008, được thực hiện với 2 chế độ hưu trí và tử tuất, đảm bảo nguyên tắc "Người lao động vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng BHXH".

Để thực hiện theo nguyên tắc trên thì các quy định về mức đóng và mức hưởng đối với 2 chế độ hưu trí và tử tuất ở 2 loại hình BHXH bắt buộc và tự nguyện phải có sự đồng nhất nhất định.

Mặt khác, thực hiện nguyên tắc "mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng" thì việc quy định mức đóng tối thiểu được tính trên mức lương tối thiểu chung là để đảm bảo cho mức trợ cấp không quá thấp khi người lao động thụ hưởng từ chính sách BHXH.

Trong thực tế, để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện, Luật BHXH cũng đã quy định người tham gia BHXH tự nguyện có thể lựa chọn và thay đổi các mức đóng khác nhau tùy theo khả năng của người lao động.

Từng bước đưa chính sách đến đông đảo nhân dân

Về khả năng tiếp cận loại hình BHXH tự nguyện, ngay sau khi Luật BHXH được ban hành, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan BHXH trong việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH nói chung và trong đó có BHXH tự nguyện nhằm từng bước đưa chính sách BHXH đến với người lao động và đông đảo nhân dân.

Hồ sơ tham gia và thụ hưởng BHXH tự nguyện, trình tự giải quyết chế độ đã được quy định cụ thể trong Luật BHXH. Khi tham gia BHXH tự nguyện, người lao động chỉ cần tờ khai cá nhân theo mẫu do tổ chức BHXH cung cấp.

Tuy nhiên, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng cho biết, do đây là 1 chính sách mới, nên việc triển khai chính sách còn nhiều hạn chế. Với mạng lưới hệ thống tổ chức BHXH chỉ đến cấp quận, huyện cũng là 1 khó khăn cho người dân tiếp cận chính sách này.

Do vậy, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ trao đổi với BHXH Việt Nam có biện pháp khắc phục thời gian tới.

Ban Bạn đọc