(Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, thành viên của tổ chuyên gia chỉ được hưởng chi phí chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu nếu làm công việc này ngoài giờ hành chính.

Bà Phạm Thị Lan công tác tại Ban Quản lý dự án xây dựng công trình nâng cấp, kiên cố hóa kênh Đồng Nê, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, phản ánh: Trong chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp kênh Đồng Nê được UBND huyện phê duyệt đã bao gồm chi phí lương chuyên gia.

Các thành viên của tổ chuyên gia đều là cán bộ thuộc Ban Quản lý dự án và các sở ngành. Kinh phí chi cho chuyên gia được thanh toán trên cơ sở biểu chấm công và đơn giá lương trong dự toán được duyệt.

Khi tiến hành kiểm toán độc lập, đơn vị kiểm toán đề nghị xuất toán giá trị lương chuyên gia với lý do các thành viên tổ chuyên gia đã có lương nơi đơn vị công tác, việc đánh giá hồ sơ dự thầu là một phần nhiệm vụ.

Bà Lan hỏi: Đề nghị xuất toán của đơn vị kiểm toán có đúng quy định không?

Vấn đề bà Lan hỏi, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Việc xuất toán giá trị lương chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu của các thành viên trong tổ chuyên gia với lý do các thành viên của tổ chuyên gia đều là công chức, đã hưởng lương công chức Nhà nước tại đơn vị mình công tác là đúng.

Thành viên của tổ chuyên gia chỉ được hưởng chi phí chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu nếu làm công việc này ngoài giờ hành chính.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời công dân gửi qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

>> Về chi phí lương chuyên gia tư vấn

Từ khóa: Lương chuyên gia , quyết toán chi phí chuyên gia , hồ sơ dự thầu