(Chinhphu.vn) – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng HĐND tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tổ chức và hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, tiếp tục đưa Đắk Lắk trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế, có sức hấp dẫn, lan tỏa trong vùng kinh tế khu vực Tây Nguyên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đắk Lắk  nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: VGP/Thành Chung

Ngày 30/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới dự kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh Đắc Lắk nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng các đại biểu đã được cử tri trong tỉnh tín nhiệm bầu làm người đại diện tại cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh mỗi đại biểu phải nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của người đại biểu của nhân dân, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn phẩm chất, đạo đức, luôn gần gũi, trân trọng lắng nghe ý kiến của nhân dân, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri và nhân dân theo phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”; luôn đổi mới, sáng tạo để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, chương trình hành động và lời hứa với cử tri, nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng gợi mở nhiều vấn đề mà HĐND tỉnh cần tập trung triển khai trong nhiệm kỳ mới. Theo đó, chương trình toàn khóa, hằng năm của HĐND tỉnh cần bám sát chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; Kết luận số 67-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; chú trọng thực hiện các khâu đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế; cụ thể hóa các chủ trương, chính sách bằng các nghị quyết thích hợp.

Tỉnh nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Quốc hội cho phép TP. Buôn Ma Thuột thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tập trung phát huy được những lợi thế, tiềm năng phát triển để Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững hơn nữa, thực sự trở thành trung tâm của vùng Tây Nguyên với tầm nhìn trở thành trung tâm của Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia và Tiểu vùng Mekong.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị HĐND tỉnh Đắk Lắk tích cực, chủ động, sáng tạo, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lề lối làm việc trên cơ sở phát huy cao độ trách nhiệm, tính nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đại biểu dân cử... Phối hợp tham gia có hiệu quả các chương trình giám sát của Quốc hội tại địa phương; tham gia tích cực vào chương trình xây dựng pháp luật, các dự án luật trình Quốc hội theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng HĐND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ mới tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tổ chức và hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục đưa Đắk Lắk trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế, có sức hấp dẫn, lan tỏa trong vùng kinh tế khu vực Tây Nguyên.

Đặc biệt, cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đồng bộ 6 nhiệm vụ trọng tâm và ba khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã xác định. Chú trọng phát huy lợi thế so sánh của một tỉnh miền núi có tiềm năng lớn về tài nguyên đất bazan, thuận lợi cho phát triển các loại cây công nghiệp có giá trị cao, chăn nuôi, trồng rừng…; phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, ứng dụng công nghệ cao, sạch, gắn với bảo vệ môi trường; thu hút đầu tư cho tam nông nghiệp gắn với đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới. Ưu tiên nguồn lực đầu tư để sớm đưa TP. Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm đô thị vùng Tây Nguyên và phát triển theo hướng xanh, sinh thái, thông minh, mang bản sắc riêng của vùng đã được Bộ Chính trị đề ra tại Kết luận 67-KL/TW.

Tỉnh cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và của vùng.

Tiếp tục chăm lo công tác giảm nghèo, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phấn đấu giảm nhanh hơn tỷ lệ hộ nghèo ở những khu vực này, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Nguyễn Hoàng