RSS là gì ?
RSS (Really Simple Syndication) là một chuẩn tựa XML được rút gọn dành cho việc phân tán và khai thác nội dung thông tin Web (ví dụ như các tiêu đề tin tức). Sử dụng RSS, các nhà cung cấp nội dung Web có thể dễ dàng tạo và phổ biến các nguồn dữ liệu ví dụ như các liên kết tin tức, tiêu đề, ảnh và tóm tắt

Baodientu.chinhphu.vn cung cấp những nội dung nào qua RSS ?
Baodientu.chinhphu.vn hiện tại cung cấp các kênh dữ liệu dưới đây theo định dạng chuẩn mới nhất RSS 2.0. Các nguồn kênh tin này là miễn phí cho việc sử dụng dưới mục đích cá nhân và phi lợi nhuận. Các thuộc tính đi kèm các nguồn tin này là bắt buộc

Tin nổi bật trong ngày Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Tin đọc nhiều Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Các bài phát biểu của Thủ tướng Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Chỉ đạo, quyết định của Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Hoạt động của lãnh đạo Chính phủ Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Chính sách mới Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Chính trị Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Thời sự Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Đối ngoại Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Nhân sự Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Kinh tế Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Tài chính Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Thị trường Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Doanh nghiệp Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Hội nhập Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
........Chính sách Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
........Chuyện hội nhập Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
........Hỏi đáp Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Văn hóa Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Thể thao Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Du lịch Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Xã hội Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Pháp luật Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Sức khỏe Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Đời sống Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Bảo hiểm xã hội Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
........AN SINH Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
........GIẢI ĐÁP-TƯ VẤN Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
........CHÍNH SÁCH Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Khoa giáo Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Giáo dục Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Khoa học - Công nghệ Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Quốc tế Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Việt Nam - ASEAN Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
........Giới thiệu ASEAN Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
........Chính trị - An ninh Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
........Văn hóa - Xã hội Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Xây dựng Chính phủ điện tử Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Người dân và Chính phủ Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Năng lực cạnh tranh Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Chính sách và cuộc sống Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Doanh nghiệp – Cơ quan chức năng Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Cổng TTĐT Chính phủ Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Tin nổi bật - CTT Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Thị trường - CTT Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Trả lời công dân - CTT Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Hoạt động Bộ ngành - CTT Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Các bài phát biểu của Thủ tướng - CTT Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Chỉ đạo, quyết định của Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ - CTT Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Cải cách thủ tục hành chính - CTT Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Hoạt động địa phương - CTT Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Công dân phản ánh - Cơ quan trả lời - CTT Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Tiêu điểm - CTT Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Thế giới và Việt Nam - CTT Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Lãnh đạo-Chỉ đạo - CTT Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Hướng dẫn chính sách, pháp luật - CTT Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật - CTT Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Góp ý - Hiến kế - CTT Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Đưa NQ Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống - CTT Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....An ninh trật tự - CTT Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Thông cáo báo chí Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Chuyên đề Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động theo Nghị quyết 68 Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp trong dịch COVID-19 Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Tái cơ cấu doanh nghiệp Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Họp báo Chính phủ Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Trả lời công dân - doanh nghiệp Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Trả lời công dân Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Đưa NQ Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Lãnh đạo-Chỉ đạo Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Văn bản mới Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Nhân dân - Doanh nghiệp phản ánh - Cơ quan chức năng trả lời Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Công dân phản ánh - Cơ quan trả lời Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Hướng dẫn chính sách, pháp luật Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Ý kiến Công dân - Doanh nghiệp Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Cơ quan chức năng trả lời Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Góp ý - Hiến kế Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Tiêu điểm Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Cải cách Thủ tục Hành chính Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Thủ tướng và Thành viên Chính phủ trả lời chất vấn Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn với đoàn viên thanh niên năm 2019 Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Các bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo

Sử dụng RSS như thế nào
Các ứng dụng phổ biến về việc cung cấp và sử dụng RSS bao gồm:

  1. Sử dụng một chương trình Khai Thác Thông Tin (News Aggregator,News Spider) để thu thập, cập nhật và hiển thị các nguồn kênh tin dạng RSS
  2. Kết hợp nguồn kênh tin RSS vào một nhật trình Web (weblogs)

News Aggregators (hay trình Khai Thác Thông Tin) sẽ tải xuống và hiển thị các nguồn kênh tin RSS cho bạn. Có một số các chương trình dạng này cho phép bạn download miễn phí để cài đặt trên máy cá nhân hoặc sử dụng trực tiếp thông qua trình duyệt.

Các chương trình đọc RSS
Windows: Newz Crawler | FeedDemon | Awasu
Mac OS X:
Newsfire | NetNewsWire
Web:
Bloglines | My Yahoo! | NewsGator
Browser:
Mozilla Firefox | Microsoft Internet Explorer 7

Một cách sử dụng nguồn kênh tin RSS khác được nhiều người ưa thích là kết hợp nội dung vào các nhật trình Web (weblogs, hay "blogs"). Blogs là những trang web mang tính các nhân và bao gồm các mẩu tin và liên kết ngắn, thường xuyên cập nhật.

Các giới hạn sử dụng
Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin cần thiết khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ Baodientu.chinhphu.vn

Nếu bạn định ghi dưới dạng văn bản, hãy ghi: "Baodientu.chinhphu.vn”. Nếu bạn định ghi dưới dạng đồ họa, hãy sử dụng biểu tượng của Baodientu.chinhphu.vn đi kèm trong mỗi nguồn tin

Baodientu.chinhphu.vn hoàn toàn có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.