(Chinhphu.vn) - Ông Lê Văn Dùng vào ngành Công an ngày 1/1/1980, quân hàm Đại tá, làm trưởng khoa và trực tiếp giảng dạy môn võ thuật tại trường cao đẳng từ tháng 5/1989, đến ngày 1/10/2019 ông nghỉ chờ hưu. Ông Dùng hỏi, ông có được hưởng chế độ đặc thù của huấn luyện viên võ thuật không? Nếu được thì chế độ được hưởng như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Căn cứ Quyết định số 91/2009/QĐ-TTg ngày 6/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân thì chức danh công việc huấn luyện viên võ thuật không thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp đặc thù.

Căn cứ Quyết định số 44/LĐTBXH-QĐ ngày 29/1/1997 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đã xác định: Huấn luyện viên võ thuật thuộc điều kiện lao động loại V.

Do vậy, nếu ông có thời gian trực tiếp làm công tác huấn luyện võ thuật thì mới được xác định là lao động loại V để tính quy đổi hưởng trợ cấp một lần. 

Chinhphu.vn

Từ khóa: Trợ cấp , phụ cấp đặc thù