(Chinhphu.vn) – Căn nhà số 37, đường Gò Công, phường 13, quận 5, TP. Hồ Chí Minh được bán theo cơ chế giá như sau: Lầu 2 bán theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ, tầng trệt và lầu 1 bán theo cơ chế giá thị trường.

Hướng giải quyết này đã được UBND TP. Hồ Chí Minh chấp thuận tại Công văn số 107/UBND-ĐT ngày 06/01/2006 sau khi xét kiến nghị của ông Huỳnh Minh Phú - người đang thuê căn nhà số 37 nêu trên để ở.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Huỳnh Minh Phú (TP. Hồ Chí Minh) đề nghị được cơ quan chức năng xem xét lại quá trình sử dụng căn nhà số 37, đường Gò Công, phường 13, quận 5, TP. Hồ Chí Minh từ trước năm 1975 đến nay, cho phép được điều chỉnh lại hợp đồng thuê nhà và giải quyết cho gia đình ông Phú được mua phần diện tích nhà theo tiêu chuẩn 30m2/người như tinh thần Chỉ thị số 30/CT-UB-QLĐT ngày 25/9/1997 của UBND TP. Hồ Chí Minh và hướng dẫn số 29545/HD-QLN ngày 12/12/1997 của Sở Nhà đất TP. Hồ Chí Minh.

Như Cổng TTĐT Chính phủ đã đưa tin, ngày 21/1/2010, UBND TP. Hồ Chí Minh đã chuyển đơn phản ánh của ông Huỳnh Minh Phú đến Sở Xây dựng kiểm tra, xem xét, giải quyết, trả lời kết quả xử lý cho các đơn vị liên quan. 

Ý kiến của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh về vấn đề này như sau:

Căn cứ Công văn số 3226/UB-ĐT ngày 14/9/2001 của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo hai cơ chế giá, tại điểm 1 có nội dung như sau: "Đối với nhà đã được xác định diện tích vị trí lưu thuê cụ thể là tầng trệt hoặc tầng lầu thì phần diện tích còn lại bán theo cơ chế giá thị trường".

Căn cứ Quyết định số 997/QĐ.6 ngày 23/9/1988 của Sở Nhà đất thì ông Huỳnh Liệt (cha ông Huỳnh Minh Phú) được tạm ở lầu 2 thu trống tầng trệt và lầu 1. Do đó, Sở Xây dựng đã có Công văn số 9024/SXD-QLN ngày 23/11/2005 tham mưu cho UBND thành phố bán căn nhà số 37 đường Gò Công, phường 13 quận 5 cho ông Huỳnh Liệt (cha ông Huỳnh Minh Phú) theo cơ chế giá như sau: Lầu 2 bán theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ, tầng trệt và lầu 1 bán theo cơ chế giá thị trường và đã được UBND thành phố chấp thuận tại Công văn nêu trên.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở Xây dựng đã có văn bản trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ. 

Ban Bạn đọc