(Chinhphu.vn) - Thẻ BHYT của bà Trần Hoàng Tú Quyên đã hết hạn từ năm 2012, nhưng năm 2013 bà quên mua thẻ BHYT. Tháng 12/2013 bà Quyên sẽ sinh con. Vậy, bây giờ bà ra phường mua BHYT thì khi sinh con bà có được hưởng chế độ BHYT không?

Bà Quyên cũng muốn được biết, có quy định nào yêu cầu phải mua BHYT liên tục và phải mua bao lâu trước khi sinh con thì mới được hưởng chế độ không?

Ông Lê Văn Phúc, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam trả lời vấn đề bà Quyên hỏi như sau:

Theo quy định hiện hành, trường hợp của bà Quyên tham gia BHYT tự nguyện trước khi sinh con tối thiểu 30 ngày là được quỹ BHYT chi trả khi sinh con (kể cả phải mổ đẻ), mức chi trả như đối với người tham gia BHYT liên tục.

Tham gia BHYT để chia sẻ rủi ro, với phương châm “mình vì mọi người, mọi người vì mình”, vì vậy bà Quyên hãy tham gia BHYT liên tục.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Về thanh toán BHYT khi sinh con

- BHYT tự nguyện đối với trường hợp thai sản