(Chinhphu.vn) - Ông Bùi Khắc Tiệp (tiepbk@v...) nhận chuyển nhượng 60m2 đất ở từ năm 1987, giấy tờ chuyển nhượng có xác nhận của UBND phường. Mảnh đất gia đình ông Tiệp giáp với một ngôi đình và nằm trong khu vực phải thu hồi theo quy hoạch để cải tạo ngôi đình này.

Ảnh minh hoạ

Từ khi nhận chuyển nhượng đến nay gia đình ông Tiệp sử dụng đất ổn định, hàng năm đều đóng thuế sử dụng đất đầy đủ. Vừa qua, ông Tiệp lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng Ban quản lý đình không đồng ý ký xác nhận ranh giới, vì vậy ông không hoàn thiện được hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận. Ông Tiệp hỏi, trường hợp gia đình ông có được cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời ông Tiệp như sau:

Khoản 1, Điều 48 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất như sau:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà toàn bộ thửa đất hoặc một phần thửa đất có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai mà không có tranh chấp thì diện tích đất có giấy tờ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ trường hợp đất thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch mà đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp ông Bùi Khắc Tiệp đang sử dụng 60 m2 đất ở, có giấy tờ chuyển nhượng từ năm 1987 được UBND phường chứng thực tại thời điểm chuyển nhượng. Đây là trường hợp đất có giấy tờ chuyển nhượng phù hợp với quy định tại điểm d khoản 1 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003.

Theo ông Tiệp phản ánh, diện tích đất gia đình ông đang sử dụng thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch cải tạo đình. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định 181/2004/NĐ-CP, nếu đất không có tranh chấp nhưng thuộc khu vực thu hồi theo quy hoạch mà đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 29 Luật Đất đai năm 2003, trường hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố có diện tích đất phải thu hồi mà Nhà nước chưa thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng theo mục đích đã xác định trước khi công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án, công trình hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 3 năm không được thực hiện theo kế hoạch thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh hoặc huỷ bỏ và công bố.

Nếu đất gia đình ông Tiệp đang sử dụng không có tranh chấp về ranh giới, mặc dù có quy hoạch cải tạo đình, nhưng trên 3 năm mà quy hoạch đó chưa được thực hiện, chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì ông Tiệp có quyền đề nghị UBND quận xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.