(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Cụ thể, tại Quyết định 1275/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu, Bí thư Huyện ủy huyện Mường Tè.

Tại Quyết định 1274/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với: Ông Lê Văn Bảy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu; ông Phạm Quang Ngân, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu; ông Nguyễn Tiến Tăng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.

Đồng thời, tại Quyết định 1273/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đối với ông Lê Xuân Phùng, để nghỉ hưu theo chế độ; phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu đối với: Ông Nguyễn Thái Bình, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu, để chuyển công tác khác; ông Doãn Đình Chức, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ, để nghỉ hưu theo chế độ; ông Trần Duân, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, để nghỉ hưu theo chế độ.

Hoàng Diên