(Chinhphu.vn) - Số tài liệu Hán-Nôm được thu thập tại 18 làng với 132 họ tộc cùng một số đền thờ, phủ, nhà vườn và tư gia trên địa bàn Thừa Thiên-Huế.

Nhiều tư liệu Hán Nôm quý bị mục nát hoặc có nguy cơ hư hại rất cao.
Tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa phối hợp với Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM sưu tầm, số hóa được gần 40.200 trang tài liệu Hán-Nôm.

Đây là kết quả của đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh "Sưu tầm, tuyển dịch, số hóa tài liệu Hán-Nôm ở một số làng, xã và tư gia tại Thừa Thiên-Huế", thực hiện trong 2 năm 2014-2015.

Những tài liệu đã được sưu tầm, số hóa bao gồm các thể loại Sắc phong, chế, chiếu, dụ (498 tên tài liệu, với 498 trang); gia phả (264 tên tài liệu, với 9.240 trang); địa bạ (38 tên tài liệu, với 7.600 trang); văn tế (50 tên tài liệu, với 5.500 trang); bằng cấp (201 tên tài liệu, với 201 trang); thể loại khác (298 tên tài liệu, với 6.961 trang) được ghi trên các chất liệu gồm giấy dó, giấy đặc biệt-giấy sắc vàng-giấy long đằng, vải (lụa) 5 màu, và trên chất liệu đồng.

Do thời gian tồn tại đã lâu, hiện di sản Hán-Nôm đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ hư hỏng, mất mát do nhiều nguyên khác nhau như: khí hậu khắc nghiệt, ý thức con người, phương tiện bảo quản... Chính vì vậy, số hóa các tài liệu quý là một phương thức cần thiết.
Nhật Nam