(Chinhphu.vn) – Bà nội của ông Nguyễn Đăng Luân (Nam Định) có 2 người con trai là liệt sĩ, được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng từ tháng 8/2014, chết tháng 1/2015, thọ 93 tuổi. Hiện, bố của ông Luân là người thờ cúng bà nội ông cùng 2 bác là liệt sĩ.

Ông Luân muốn được biết, bố của ông được hưởng chế độ thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng và thờ cúng liệt sĩ như thế nào và cần phải làm những thủ tục gì?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời ông Luân như sau:

Theo các quy định hiện hành, hiện nay chỉ có trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, không có chế độ trợ cấp thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trường hợp liệt sĩ có nhiều con thì người thờ cúng liệt sĩ là một người con được những người con khác ủy quyền; nếu liệt sĩ chỉ có một con hoặc chỉ có một con còn sống thì không phải lập biên bản ủy quyền.

Trường hợp liệt sĩ không có hoặc không còn con hoặc có 1 con duy nhất nhưng người đó bị hạn chế năng lực hành vi, mất năng lực hành vi, cư trú ở nước ngoài hoặc không xác định được nơi cư trú thì người thờ cúng là người được gia đình hoặc họ tộc liệt sĩ ủy quyền.

Thủ tục hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ được quy định tại Điều 11 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Người thờ cúng phải làm đơn kèm Biên bản ủy quyền gửi UBND cấp xã để làm thủ tục. Đề nghị ông Luân thực hiện theo quy định nêu trên hoặc liên hệ với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn.

Chinhphu.vn