(Chinhphu.vn) - Ông Dương Công Minh (địa chỉ email: minhlawer@yahoo.com) cho rằng quy định về xử phạt hành chính trong giao thông đường bộ tại Nghị quyết 32/2007/NQ-CP và Nghị định số 146/2007/NĐ-CP có điểm không thống nhất. Theo Nghị quyết 32, môtô, xe gắn máy đi vào đường ngược chiều sẽ bị tạm giữ 30 ngày trở lên. Nhưng theo Nghị định 146, hành vi đi ngược chiều của đường một chiều, trừ trường hợp xe ưu tiên, bị phạt tiền từ 100.000 đồng trở lên.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng có Công văn số 1071/BXD-HĐXD ngày 10/6/2009 trả lời như sau:

1. Tại Nghị định 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007, Chính phủ đã quy đinh: "Phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe môtô, xe gắn máy, xe máy điện vi phạm hành vi: đi vào đường cấm, các khu vực cấm; đi ngược chiều của đường một chiều, trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định" (điểm c, khoản 3 Điều 19);

Đồng thời cũng quy định: "Người có thẩm quyền xử phạt được phép đình chỉ lưu hành phương tiện cơ giới đường bộ 30 ngày (bằng hình thức tạm giữ phương tiện hoặc tạm giữ đăng ký phương tiện, biển số đăng ký, sổ chứng nhận đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường) trước khi ra quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c, khoản 3 Điều 9..." (điểm b, khoản 1 Điều 49).

2. Triển khai Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Bộ Giao thông vận tải đang chủ trì xây dựng "Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ" (để thay thế cho Nghị định số 146/2007/NĐ-CP). Hiện Dự thảo Nghị định đang được gửi đi lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và được đăng tải trên website của Bộ Giao thông vận tải (địa chỉ www.mt.gov.vn) để lấy ý kiến góp ý của nhân dân.

 Ban Bạn đọc