(Chinhphu.vn) – Liên quan đến chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác (tái giá), Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cho biết sẽ đề xuất về các chế độ ưu đãi như BHYT, mai táng phí vào nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 31/2013/NĐ-CP để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Bà Nguyễn Kim Vân (tỉnh Quảng Nam) hỏi: Trường hợp liệt sĩ không có con, bố liệt sĩ đã chết, mẹ liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, vợ liệt sĩ đã tái giá nhưng vẫn chăm sóc mẹ liệt sĩ thì có được hưởng chế độ gì không?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời bà Vân như sau:

Trường hợp vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác (tái giá) nhưng được gia đình liệt sĩ thừa nhận và UBND xã (phường) công nhận có nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống thì cũng được xem xét giải quyết hưởng chế độ ưu đãi.

Điều 8 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ trợ cấp ưu đãi nêu trên.

Theo đó, trong trường hợp bà không có con với liệt sĩ nhưng đã chăm sóc bố mẹ liệt sĩ (bố liệt sĩ nay đã chết), được gia đình hoặc họ tộc liệt sĩ có văn bản khẳng định bà chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi liệt sĩ hy sinh cho đến nay, được UBND cấp xã xác nhận thì được xem xét giải quyết theo hướng dẫn quy định tại Điểm d, Khoản 6, Điều 20 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ.

Theo quy định hiện hành, vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác (tái giá) được hưởng chế  độ trợ cấp tiền tuất, chưa quy định hưởng các chế  độ ưu đãi khác như BHYT, mai táng phí. Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội sẽ đưa vấn đề này vào nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 31/2013/NĐ-CP để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Đề nghị bà liên hệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội địa phương nơi cư trú để được xem xét, trả lời cụ thể theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn