(Chinhphu.vn) – Ông Lê Văn Hổ (tỉnh Bến Tre) là cựu chiến binh tham gia quân đội sau ngày 30/4/1975, hiện là hội viên Hội cựu chiến binh Bưu điện tỉnh Bến Tre, được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp quốc tế  và Kỷ niệm chương của Hội cựu chiến binh Việt Nam. Vậy, ông Hổ có được đổi mã quyền lợi trên thẻ BHYT sang mã quyền lợi 2 không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời ông Hổ như sau:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT; Điểm d, Khoản 3, Điều 1 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT, thì đối tượng là cựu chiến binh được Ngân sách Nhà nước đóng BHYT (bao gồm cả người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ), được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh, được cấp mã quyền lợi BHYT ký hiệu là 2, quy định tại Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 1314/QĐ-BHXH ngày 2/12/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT.

Trường hợp của ông Hổ là cựu chiến binh tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia sau ngày 30/4/1975, đang tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác, không thuộc đối tượng là cựu chiến binh được Ngân sách Nhà nước đóng BHYT (hiện Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC chưa hướng dẫn rõ có được hưởng quyền lợi BHYT như nhóm đối tượng là cựu chiến binh được Ngân sách Nhà nước đóng không).

Về việc này, BHXH Việt Nam đã có văn bản gửi Bộ Y tế để xin ý kiến; khi có văn bản trả lời của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam sẽ có chỉ đạo đối với BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thống nhất thực hiện và thông báo cho người tham gia BHYT được biết.

Chinhphu.vn