(Chinhphu.vn) – Theo dự kiến chương trình làm việc của Đại hội lần thứ XII của Đảng, chiều nay (23/1), các đại biểu sẽ thảo luận về số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.


Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: VGP/Xuân Tuyến

Theo phương án chuẩn bị của Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Trung ương khóa mới sẽ gồm 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Như vậy, so với khóa XI, số Ủy viên chính thức sẽ tăng lên 5 người trong khi Ủy viên dự khuyết giảm 5 người.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có cơ cấu 3 độ tuổi để bảo đảm sự kế cận. Trong đó, số Ủy viên dưới 50 tuổi dự kiến chiếm tỉ lệ từ 15-20%; từ 50-60 tuổi dự kiến 65-70%; trên 60 tuổi dự kiến 5-10%.

Đại hội sẽ nghe báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về nhân sự khóa mới, thảo luận và biểu quyết về số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Theo chương trình Đại hội, ngày 24/1 và sáng 25/1, Đại hội sẽ làm việc tại đoàn về công tác nhân sự. Trong đó, sẽ tập trung thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban chấp hành Trung ương khóa mới và danh sách giới thiệu ứng cử, đề cử do được Ban Chấp hành Trung ương khóa XI chuẩn bị. Các đại biểu cũng sẽ ghi phiếu ứng cử, đề cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Chiều 25/1, Đại hội làm việc tại hội trường để nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo về việc bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút. Sau đó, đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút và bầu ban kiểm phiếu.

Ngày 26/1, Đại hội sẽ bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Dự kiến kết quả bầu cử và danh sách trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII sẽ được công bố trong chiều cùng ngày.

Lê Sơn