(Chinhphu.vn) - Bà Võ Thị Thuý Hoa công tác tại trường THCS Hưng Thuận, xã Hưng Thuận, huyện Tràng Bảng, tỉnh Tây Ninh từ năm 2011 đến năm 2006. Tháng 9/2006, bà được điều động về trường THCS Nguyễn Văn Ẩn, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tháng 9/2009, bà Hoa tiếp tục được điều động về trường THCS Tiên Thuận, xã Tiên Thuận, cũng thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và đã hưởng đủ 5 năm phụ cấp thu hút. Bà Hoa hỏi, trường hợp của bà có được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định số 19/2013/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

Trường hợp bà Võ Thị Thuý Hoa nguyên trước đây công tác ở trường THCS Hưng Thuận, huyện Tràng Bảng, tỉnh Tây Ninh (không phải vùng thuộc chương trình 135), đến tháng 9/2006, được điều động về công tác tại trường THCS Nguyễn Văn Ẩn, huyện Bến Cầu (thuộc vùng chương trình 135). Tháng 9/2009, bà tiếp tục được điều động về công tác tại trường THCS Tiên Thuận, huyện Bến Cầu (thuộc vùng chương trình 135), đã hưởng phụ cấp thu hút đủ 5 năm và chuyển sang hưởng phụ cấp lâu năm theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

Căn cứ Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ bổ sung Khoản 3, Điều 8 Nghị định  số 61/2006/NĐ-CP thì bà Hoa không thuộc đối tượng được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút kéo dài theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP vì hiện tại bà Hoa đã định cư có nhà cửa ổn định tại xã Long Thuận, huyện Bến Cầu (xã thuộc chương trình 135). Đồng thời, trước khi chuyển đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bà công tác tại trường THCS Hưng Thuận, huyện Tràng Bảng (là huyện khác trong tỉnh) và bà Hoa cũng không có nhu cầu xin chuyển lại về nơi công tác ban đầu đó.

Bà Võ Thị Thuý Hoa thuộc đối tượng điều động từ vùng khó khăn này sang vùng khó khăn khác, không thuộc đối tượng luân chuyển theo quy định của Nghị định số 19/2013/NĐ-CP.

Chinhphu.vn