(Chinhphu.vn) - Thực hiện Quyết định số 17-QĐ/BCĐTW và Kế hoạch số 16-KH-BCĐTW ngày 9/5/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, các đoàn công tác của  Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã đến là việc tại một số địa phương.

Đoàn công tác số 5 của Ban Chỉ đạo làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên. Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 23/8, Đoàn công tác số 5 do đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND Tối cao làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Trong thời gian làm việc tại Phú Yên, đoàn sẽ làm việc tập trung vào các nội dung như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc phát hiện và xử lý tham nhũng; tiến hành thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế của các cơ quan, đơn vị chức năng.

Kiểm tra việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; công tác tham mưu, đề xuất xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế theo Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.

Theo kế hoạch, Đoàn công tác số 5 sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát tại 9 đơn vị gồm: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên và Thành ủy Tuy Hòa.

Cùng ngày, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã triển khai các quyết định kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm liên quan tới tỉnh Hậu Giang.

Theo kế hoạch, Đoàn công tác sẽ kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị của tỉnh Hậu Giang gồm: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện KSND tỉnh, Ban cán sự đảng TAND tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Thuế tỉnh Phú Yên và Huyện ủy Phụng Hiệp. Dự kiến, thời gian kiểm tra, giám sát sẽ thực hiện từ nay đến ngày 20/10/2016.

Theo đồng chí Nguyễn Hòa Bình, bên cạnh việc chỉ ra những yếu kém, thiếu sót của Hậu Giang, đoàn công tác sẽ tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của địa phương, góp phần thực hiện các quy định, chính sách, pháp luật ngày một hoàn thiện hơn.

Đoàn công tác số 1 làm việc tại tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Trước đó, ngày 22/8, Đoàn công tác số 1 do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên nhằm kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Theo kế hoạch, Đoàn công tác sẽ thực hiện kiểm tra, giám sát tại 18 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc phát hiện và xử lý tham nhũng; việc phát hiện, xử lý tham nhũng, nhất là thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế của các cơ quan, đơn vị chức năng ở một số địa phương; việc thi hành án phần thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; công tác tham mưu, đề xuất xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế của Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”. Thời gian kiểm tra, giám sát sẽ được thực hiện từ nay đến ngày 20/10/2016.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ mục đích của của việc kiểm tra, giám sát là khẳng định quyết tâm cao của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thông qua việc kiểm tra, giám sát khẳng định những mô hình tốt để nhân rộng, phát huy, đồng thời tìm ra những bất cập, thiếu sót cũng như những nguyên nhân để đưa ra biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng./.

Thanh Xuân