(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Huy Nhật (Hải Dương) là quân nhân, xuất ngũ tháng 1/1988. Tháng 7/1988, ông thi đỗ đại học và được địa phương hướng dẫn rằng quân nhân hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội về địa phương không quá 6 tháng nếu thi đỗ vào các trường đào tạo tập trung thì được làm thủ tục đổi quyết định xuất ngũ thành quyết định chuyển ngành tại tỉnh đội.

Tháng 9/1988, ông Nhật về Tỉnh đội Hải Hưng (cũ) làm thủ tục đổi quyết định xuất ngũ thành quyết định chuyển ngành về trường đại học và hưởng các chế độ quân nhân đi học trong suốt quá trình học tập tại trường. Tháng 8/1992, ông tốt nghiệp đại học. Tháng 2/1993, ông về công tác tại Nhà máy Chế tạo bơm Hải Dương (nay là Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương).

Năm 2008, BHXH tỉnh Hải Dương chốt sổ BHXH cho ông Nhật với số năm công tác là 22 năm 5 tháng, gồm cả thời gian học đại học. Tháng 5/2013, ông Nhật nghỉ việc tại công ty, BHXH Hải Dương chốt lại sổ BHXH và không tính thời gian ông học đại học, với lý do thời gian xuất ngũ đến khi chuyển ngành đã quá 6 tháng.

Ông Nhật hỏi, những năm ông học đại học có được tính là thời gian công tác liên tục có đóng BHXH không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 281-CP ngày 1/9/1980 của Hội đồng Chính phủ thì, “Quân nhân sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội, về địa phương chưa quá 6 tháng (kể từ ngày được đơn vị quân đội ký quyết định cho phục viên hoặc xuất ngũ), nếu được tuyển dụng vào các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước hoặc thi đỗ vào các trường đào tạo tập trung, thì được hưởng chính sách như những quân nhân được chuyển thẳng từ đơn vị quân đội vào cơ quan xí nghiệp Nhà nước hoặc trường học và thôi hưởng trợ cấp phục viên (nếu có)”.

Trường hợp của ông Nhật nếu đủ điều kiện được đổi quyết định phục viên xuất ngũ sang chế độ chuyển ngành đi học chưa quá 6 tháng thì thời gian đi bộ đội và thời gian đi học được tính để hưởng BHXH.

Đề nghị ông cung cấp hồ sơ và liên hệ với BHXH tỉnh Hải Dương để được xem xét, trả lời cụ thể.

Chinhphu.vn