(Chinhphu.vn) - Bà Đỗ Thị Mai Ly (TPHCM) nghỉ thai sản từ tháng 11/2015 đến hết tháng 4/2016, bắt đầu đi làm lại từ ngày 2/5/2016. Theo thông báo của công ty, do 4 tháng đầu năm 2016 bà Ly không đi làm nên sẽ không được tính phép năm vì đã được hưởng chế độ thai sản.

Bà Ly hỏi, theo quy định của pháp luật bà có được hưởng đủ chế độ 12 ngày phép của năm 2016 không, hay chỉ được tính 8 ngày tương ứng với 8 tháng làm việc?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời bà Đỗ Thị Mai Ly như sau:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 111 Bộ luật Lao động năm 2012, người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động, với công việc trong điều kiện bình thường, thì được nghỉ hàng năm 12 ngày làm việc hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động.

Khoản 7, Điều 6 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động quy định, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hàng năm.

Căn cứ quy định nêu trên, thời gian nghỉ chế độ thai sản 2 tháng cuối năm 2015 và 4 tháng đầu năm 2016 của bà Đỗ Thị Mai Ly được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hàng năm.

Trong năm 2016, bà Ly có 4 tháng nghỉ chế độ thai sản (từ tháng 1/2016 đến hết tháng 4/2016) được coi là thời gian làm việc và nếu có đủ 8 tháng làm việc (từ tháng 5/2016 đến hết tháng 12/2016) thì số ngày nghỉ hàng năm (còn gọi là nghỉ phép) của năm 2016 được tính đủ 12 ngày.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.