(Chinhphu.vn) - Ngày 7/4, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết đã cấm Glocoms, Inc. tham gia dự án Hiện đại hóa Ngân hàng và Hệ thống Thanh toán giai đoạn 2 tại Việt Nam do WB tài trợ.

Việc tước quyền này được công bố sau khi Phó Chủ tịch Vụ Liêm chính của WB (INT) mở một cuộc điều tra việc Glocoms -  một công ty tư vấn quản lý có trụ sở tại Mỹ, báo cáo sai sự thật về kinh nghiệm và trình độ kỹ thuật của Công ty mình. Theo Vụ Liêm chính, Glocoms đã giành được một hợp đồng do đã dựa trên những sự giả mạo đó.

Từ kết quả các điều tra tiếp theo của INT, WB thông báo rằng Glocoms và Giám đốc điều hành Công ty này sẽ không đủ điều kiện để được trao hợp đồng của các dự án do WB tài trợ hoặc thực hiện, cũng như không được tham gia vào việc chuẩn bị hoặc thực hiện các dự án do WB tài trợ hoặc thực hiện trong vòng 4 năm.

Đây là một bằng chứng thể hiện quyết tâm của WB trong việc xử lý tất cả các hình thức gian lận và tham nhũng liên quan đến những dự án mà WB tài trợ.

Giang Oanh