(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết, theo kế hoạch, Kỳ thi năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 22-24/6/2017 tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; mỗi tỉnh có một cụm thi do sở GDĐT địa phương chủ trì, phối hợp với các trường ĐH, CĐ do Bộ GDĐT điều động.

Ảnh minh họa

Sau khi có kết quả của Kỳ thi, các trường ĐH, CĐ thực hiện công tác tuyển sinh hệ chính quy đến ngày 31/12/2017.

Để việc tổ chức Kỳ thi và công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm nay đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Bộ GDĐT đề nghị Giám đốc các sở GDĐT, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường ĐH, Hiệu trưởng các trường CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ.

Trong đó tập trung tăng cường công tác tuyên truyền nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của Kỳ thi, nhất là những điểm mới trong tổ chức thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy; xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra nhằm tổ chức kỳ thi nghiêm túc và kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm trong thi và tuyển sinh.

Đồng thời khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị, hoàn thiện các điều kiện về mọi mặt để tổ chức tốt thi và tuyển sinh.

Các sở GDĐT và Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên, đảm bảo thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và ôn tập cho học sinh trong các trường phổ thông thuộc phạm vi quản lý.

Bên cạnh đó hướng dẫn và tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi, đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh dự thi và cung cấp dữ liệu chính xác phục vụ cho công tác tổ chức thi, công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT cũng như công tác tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả Kỳ thi để tuyển sinh hệ chính quy…

Các đại học, học viện; trường ĐH và các trường CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên cần thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch, rõ ràng phương án tuyển sinh, các quy định về tuyển sinh, kết quả tuyển sinh của đơn vị theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy; tuyển sinh CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành và các văn bản hướng dẫn tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2017 của Bộ GDĐT.

Ngoài ra bố trí đầy đủ đội ngũ cán bộ, giảng viên có chất lượng, đủ tiêu chuẩn tham gia tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tại các địa phương theo điều động của Bộ GDĐT; chủ động hợp tác với sở GDĐT địa phương trong mọi hoạt động liên quan.

KL