(Chinhphu.vn) – Khi tham dự thầu, nhà thầu phải kê khai những thiết bị thi công chủ yếu đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Thiết bị phải thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc có thể đi thuê nhưng nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động để đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

Ông Nguyễn Thanh Nghị (Đồng Tháp) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống như sau:

Do tính cấp thiết phải sớm hoàn thành công trình trong thời gian ngắn nhất nên bên mời thầu đặt tiêu chí là phải chọn được nhà thầu có năng lực tốt về tài chính, thiết bị,...

Trong hồ sơ mời thầu có nhiều loại thiết bị trong đó một số thiết bị chủ yếu để thi công công trình yêu cầu là thuộc quyền sở hữu của nhà thầu, một số thiết bị khác yêu cầu chủ sở hữu hoặc đi thuê, cụ thể là thi công công trình hệ thống chiếu sáng nên hồ sơ mời thầu yêu cầu xe nâng phải thuộc sở hữu của nhà thầu, các thiết bị khác như máy trộn bê tông,... có thể đi thuê hoặc thuộc sở hữu của nhà thầu. Ông Nghị hỏi, hồ sơ mời thầu yêu cầu như trên có đúng không?

Theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu có nêu là thiết bị thi công yêu cầu thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê.

Vậy, bên mời thầu yêu cầu thiết bị chủ yếu để thi công phải thuộc chủ sở hữu của nhà thầu, mục đích là khi chọn được nhà thầu thì phải có thiết bị ngay để thi công công trình cấp bách, yêu cầu như vậy có phù hợp không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định, trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Theo hướng dẫn tại Chương IV, Mẫu số 18, Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp số 01 ban hành kèm Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khi tham dự thầu, nhà thầu phải kê khai những thiết bị thi công chủ yếu đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu mà có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu. Thiết bị thi công phải thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc có thể đi thuê nhưng nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động để đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

Trường hợp đi thuê thì phải có hợp đồng thuê thiết bị và tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của bên cho thuê.

Đối với trường hợp của ông Nghị, việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu được thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.

Chinhphu.vn