(Chinhphu.vn) - Bản vẽ mặt bằng công trình và bản vẽ quy hoạch là hai bản vẽ khác nhau. Bản vẽ mặt bằng không bắt buộc phải thể hiện quy hoạch xây dựng.

Ông Bùi Anh Dũng (Hải Phòng) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vướng mắc về cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ như sau:

Điểm a, Khoản 3, Điều 11 Thông tư số 15/2016/TT-BXD quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ: “a) Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình”.

Theo ông Dũng tìm hiểu thì chưa có quy định cụ thể về việc thể hiện bản vẽ mặt bằng công trình kèm theo sơ đồ vị trí công trình nên có nhiều cách hiểu khác nhau.

Ông xin cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của UBND quận. Theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đối với quận do UBND TP. Hải Phòng phê duyệt thì lô đất của ông có một phần trùng đường quy hoạch và một phần trùng quy hoạch cây xanh (nhìn trực quan trên bản đồ quy hoạch).

Ông Dũng nộp hồ sơ thiết kế công trình trên lô đất và đề nghị cơ quan cấp phép chỉ rõ công trình của ông có bao nhiêu diện tích trùng quy hoạch để ông điều chỉnh thiết kế. Tuy nhiên, cơ quan cấp phép không chỉ chính xác công trình của ông có bao nhiêu diện tích bị trùng quy hoạch mà yêu cầu mặt bằng công trình trên lô đất phải thể hiện:

- Hiện trạng xung quanh lô đất gồm những gì (có đường, ao, nhà cửa,...).

- Các chỉ giới quy hoạch trên lô đất (có đường hay dự án nào mở vào toàn bộ hay một phần của khu đất hay không).

- Diện tích của công trình bị trùng vào quy hoạch và diện tích của công trình không bị trùng vào quy hoạch (với vị trí công trình theo thiết kế thì có bao nhiêu diện tích nằm trong quy hoạch đường, quy hoạch cây xanh,... và quy hoạch đất ở).

Theo ý kiến của ông Dũng, yêu cầu như trên của cơ quan cấp giấy phép là chặt chẽ, tuy nhiên để xác định chính xác diện tích công trình và lô đất nằm trong và ngoài quy hoạch theo yêu cầu của cơ quan cấp giấy phép thì phải thuê đơn vị tư vấn khảo sát tiến hành đo đạc.

Do UBND quận chỉ được thu lệ phí cấp phép là 50.000 đồng/giấy phép nên không đủ kinh phí để chi trả cho đơn vị tư vấn đo đạc, vì vậy cơ quan cấp giấy phép yêu cầu ông Dũng phải tự bỏ kinh phí để thuê đơn vị tư vấn khảo sát, đo đạc.

Ông Dũng hỏi, yêu cầu trên của cơ quan cấp giấy phép về việc xác định bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình có căn cứ theo quy định nào của pháp luật hay không? Bản vẽ mặt bằng công trình có phải thể hiện quy hoạch không?

Có bắt buộc phải thuê đơn vị tư vấn đo đạc để xác định quy hoạch không? Trường hợp phải thuê đơn vị tư vấn để đo đạc, xác định chính xác diện tích phần đất và công trình nằm trong quy hoạch thì chi phí thuê đơn vị tư vấn do người dân phải trả hay cơ quan quản lý Nhà nước về quy hoạch phải trả?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 11 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng thì quy định tỷ lệ bản vẽ mặt bằng công trình là 1/50 - 1/500 là căn cứ vào thông lệ kích thước các bản vẽ thiết kế xây dựng hiện hành.

Bản vẽ mặt bằng công trình và bản vẽ quy hoạch là hai bản vẽ khác nhau. Bản vẽ mặt bằng không bắt buộc phải thể hiện quy hoạch xây dựng.

Ông Dũng có thể liên hệ với cơ quan quản lý quy hoạch tại địa phương để được cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng.

Tổ chức, cá nhân nào thuê đơn vị tư vấn để đo đạc, xác định chính xác diện tích phần đất và công trình nằm trong quy hoạch thì tổ chức, cá nhân đó phải thanh toán chi phí.

Chinhphu.vn