(Chinhphu.vn) – Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Quảng Trị, thành phố Hải Phòng vừa tiến hành kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBDN, HĐND địa phương.

Ngày 6/12, tại Kỳ họp họp thứ 9, Khóa XIII, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã bầu đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu 71/71, đạt 100%.

Đồng chí Cao Tường Huy sinh ngày 11/8/1973, quê quán xã Giao Tiến, Giao Thủy, Nam Định, là Kĩ sư Xây dựng; Tiến sĩ Kinh tế học,… Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí từng kinh qua các chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Huyện ủy Bình Liêu.

Cũng tại kỳ họp, đồng chí Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông, được bầu bổ sung vào thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 6/12, tại Kỳ họp thứ IX, Khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị đã bầu đồng chí Hoàng Nam, Giám đốc Sở Ngoại vụ làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, với 45/45 phiếu bầu, đạt 100%.

Đồng chí Hoàng Nam, sinh 1971, quê quán xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Trình độ chuyên môn: Đại học Bách khoa chuyên ngành Kinh tế Du lịch; Thạc sĩ chuyên Quản lý hành chính công.

Trước đó, ngày 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành, Kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố Hải Phòng đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với đồng chí Lê Thanh Sơn.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố và Ủy viên UBND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Theo đó, đồng chí Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, đại biểu HĐND thành phố khóa XV được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Bùi Quang Hải, Giám đốc Sở Công Thương được bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố Hải Phòng khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)./.