(Chinhphu.vn) - Đất vườn, ao của hộ gia đình, cá nhân được xác định là đất ở phải trong cùng một thửa đất đang có nhà ở.

Bà Văn Thị Thanh Ngân (Bình Định) có 1 thửa đất diện tích là 400m2, trong đó có 140m2 là đất ở và 260 m2 là đất trồng cây hàng năm. Bà Ngân hỏi, 260m2 đất trồng cây hàng năm của thửa đất này có phải là đất vườn hay không?

Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1 Điều 103 của Luật Đất đai năm 2013 quy định: "1. Đất vườn, ao của hộ gia đình, cá nhân được xác định là đất ở phải trong cùng một thửa đất đang có nhà ở".

Để xác định loại đất vườn, ao nêu tại Điều 103 của Luật Đất đai năm 2013 phải căn cứ vào hồ sơ nguồn gốc sử dụng đất do cơ quan quản lý đất đai tại địa phương quản lý. 

Do đó, đề nghị bà liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường địa phương để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Chinhphu.vn