(Chinhphu.vn) – Cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân có đủ thời gian làm việc 12 tháng, được nghỉ hàng năm là 15 ngày làm việc, số ngày nghỉ hàng năm được tăng thêm theo thâm niên, cứ 5 năm được nghỉ thêm 1 ngày. Chế độ nghỉ phép hàng năm tính theo ngày làm việc (không tính thứ Bảy và Chủ nhật).

Theo phản ánh của ông Nguyễn Sơn, Thông tư 07/2004/TT-BCA (X13) có quy định, cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân (trừ công nhân viên công an, học viên các trường, chiến sỹ phục vụ có thời hạn có quy định riêng) có đủ thời gian làm việc 12 tháng, hàng năm được nghỉ 15 ngày làm việc, đủ 5 năm đến dưới 10 năm được nghỉ thêm 1 ngày, đủ 10 năm đến dưới 15 năm được nghỉ thêm 2 ngày, đủ 15 năm đến dưới 20 năm được nghỉ thêm 3 ngày.

Ông Sơn hỏi, số ngày nghỉ thêm do thâm niên có được tính là ngày làm việc không? Nếu ông có 15 năm thâm niên thì chế độ phép năm của ông sẽ là 18 ngày làm việc có đúng không và quy định về số ngày đi đường khi nghỉ phép như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm b, Khoản 1, Mục A Thông tư số 07/2004/TT-BCA(X13) ngày 10/6/2004 hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương, nghỉ phép, nghỉ ngày lễ, nghỉ ngày tết và ngày thành lập công an nhân dân thì: “Cán bộ, chiến sĩ có đủ thời gian làm việc 12 tháng, được nghỉ hàng năm là 15 ngày làm việc; số ngày nghỉ hàng năm được tăng thêm theo thâm niên, cứ 5 năm được nghỉ thêm 1 ngày”.

Như vậy, chế độ nghỉ phép hàng năm tính theo ngày làm việc (không tính thứ Bảy và Chủ nhật).

Về số ngày đi đường khi nghỉ phép, theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Mục A Thông tư số 07/2004/TT-BCA(X13), cán bộ, chiến sĩ nghỉ hàng năm nếu đi bằng phương tiện ô tô, tàu thủy, tàu hỏa mà số ngày đi đường (cả đi lẫn về) trên 2 ngày thì từ ngày thứ ba trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hàng năm.

Do vậy, số ngày đi đường (cả đi lẫn về) trên 2 ngày thì từ ngày thứ ba trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hàng năm. 

Chinhphu.vn