(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Văn Lộc (Vĩnh Long) hỏi: Thương binh, bệnh binh được Nhà nước tặng Huy chương, Huân chương có được đăng ký nơi khám ban đầu BHYT ở Ban Bảo vệ sức khỏe của tỉnh không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 9 Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 6/11/2015 của Bộ Y tế về đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT quy định: “Đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của tỉnh, thành phố được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại phòng khám thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh”.

Như vậy, nếu ông thuộc diện là cán bộ được quản lý, bảo vệ sức khỏe tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Vĩnh Long thì ông được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại Phòng khám của Ban Bảo vệ sức khỏe tỉnh.

Chinhphu.vn