(Chinhphu.vn) – UBND huyện Thanh Miện cho biết đã có Văn bản số 05/UBND-KTHT báo cáo UBND tỉnh Hải Dương, Sở Xây dựng và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương về các trường hợp có vướng mắc, trong đó có trường hợp gia đình ông Nguyễn Văn Quân.

Như tin đã đưa, mẹ của ông Nguyễn Văn Quân (tỉnh Hải Dương) là liệt sĩ, theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, năm 2015 gia đình ông Quân đã làm đơn đề nghị hỗ trợ về nhà ở và vay tiền xây dựng lại nhà. Tháng 9/2019 mẹ của ông Quân chết, sau đó Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện xuống thẩm định và cho biết, do mẹ của ông Quân đã chết nên gia đình không được nhận tiền hỗ trợ nhà ở nữa.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Quân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải đáp về trường hợp của gia đình ông.

Về vấn đề này, UBND huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương trả lời như sau:

Mẹ đẻ của ông Quân là bà Đỗ Thị Nở, sinh năm 1926, chết ngày 25/9/2019, là mẹ liệt sĩ Nguyễn Đức Thuộc. Chồng bà Nở là ông Nguyễn Đức Thành đã chết năm 2004, địa chỉ: Thôn An Nghiệp, xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Năm 2015, gia đình bà Nở đăng ký xây dựng mới, là một trong những trường hợp không thuộc Đề án giai đoạn 1 và hoàn thành xây dựng năm 2017 (nhà kiên cố, móng, cột, sàn mái bê tông cốt thép, 2 tầng, diện tích 200m2).

Ban chỉ đạo hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở huyện Thanh Miện thành lập 4 đoàn đi kiểm tra thẩm định nhà ở của người có công trên địa bàn huyện từ ngày 1/10/2019 đến ngày 10/10/2019 (ngày 2/10/2019 đoàn thẩm định của huyện về kiểm tra tại xã Tứ Cường trong dó có nhà bà Đỗ Thị Nở).

Ngày 11/10/2019, Ban Chỉ đạo hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở huyện Thanh Miện, tổ chức cuộc họp để tổng hợp kết quả kiểm tra, thẩm định các hộ đã xây dựng, sửa chữa để báo cáo UBND huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy thì trường hợp của bà Đỗ Thị Nở là một trong số những trường hợp có vướng mắc theo Điểm c Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ: Đối với trường hợp thuộc diện hỗ trợ mà cả người có công và vợ (chồng)  của người đó đều đã chết, hiện nay con của họ đang sinh sống tại nhà ở đó thì các địa phương rà soát cụ thể từng trường hợp, nếu con của họ thực sự khó khăn về nhà ở thì UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động, bố trí kinh phí tờ nguồn kinh phí địa phương và các nguồn khác để thực hiện hỗ trợ, đồng thời báo cáo kết quả hỗ trợ về Bộ Xây dựng.

Ngày 13/1/2020, UBND huyện Thanh Miện đã có Văn bản số 05/UBND-KTHT báo cáo UBND tỉnh Hải Dương, Sở Xây dựng và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương về các trường hợp có vướng mắc, trong đó có trường hợp của bà Đỗ Thị Nở.

Chinhphu.vn