(Chinhphu.vn) – Ông Huỳnh Anh (Tiền Giang) hỏi, cụm từ “phó hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ trong một tuần” có được hiểu là dạy trẻ hoặc dự giờ dạy trẻ của giáo viên trong trường như của hiệu trưởng hay không?

Theo phản ánh của ông Huỳnh Anh (Tiền Giang), mục 4, Điều 4 Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT quy định, đối với hiệu trưởng và phó hiệu trưởng, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục (dạy trẻ hoặc dự giờ dạy trẻ của giáo viên trong trường) 2 giờ trong một tuần; phó hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ trong một tuần.

Tại địa phương ông Huỳnh Anh có một số trường cho rằng, cụm từ “dạy trẻ hoặc dự giờ dạy trẻ của giáo viên trong trường” chỉ áp dụng với hiệu trưởng, còn phó hiệu trưởng phải dạy lớp, không được thay thế bằng dự giờ dạy trẻ của giáo viên.

Ông Huỳnh Anh hỏi, cụm từ “phó hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ trong một tuần” có được hiểu là dạy trẻ hoặc dự giờ dạy trẻ của giáo viên trong trường như của hiệu trưởng hay không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chế độ làm việc của hiệu trưởng và phó hiệu trưởng trong trường mầm non và trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập quy định ngoài việc thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo quy định tại Điều lệ trường mầm non thì hiệu trưởng và phó hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục, cụ thể: hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục (dạy trẻ hoặc dự giờ dạy trẻ của giáo viên trong trường) 2 giờ trong một tuần; phó hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ trong một tuần.

Như vậy, quy định phó hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ trong một tuần cũng bao gồm các hoạt động dạy trẻ hoặc dự giờ dạy trẻ của giáo viên trong trường như quy định đối với hiệu trưởng.

Chinhphu.vn